1. IIW: Asistarea industriei în urmărirea tendințelor cheie din domeniul sudării și al procedeelor conexe / IIW: assisting industry in following the key trends in Welding and Allied Processes
Luca Costa*, Elisabetta Sciaccaluga
Abstract | Full text
2. Capacitatea națională de sudare (NWC) din țara dvs. și Semnificația pentru obiectivele ONU de dezvoltare durabilă (ODD) / Your Country’s National Welding Capability (NWC) and its Significance to the UN Sustainable Development Goals (SDGs)
Chris Smallbone
Abstract | Full text
3. Curriculum cadru european pentru formarea sudorilor cu arc electric / Framework European curricula for education of arc welders
Robert Vidas¹*, Mariano Santoro², Dinis Garcia Nunes³, Edita Margeta⁴, Mirta Szügyi⁴, Željko Habek⁵
Abstract | Full text
4. Utilizarea tehnologiilor de realitate virtuală în domeniul „Metal Art” / Virtual Reality Technologies Applied in „Metal Art”
Luigi Renato Mistodie1, Carmen Cătălina Rusu2*, Marius Petruț Ivanov2
Abstract | Full text