1.Introducere.
Concursul „TINERETUL CREEAZĂ” are ca obiectiv stimularea interesului tinerilor pentru domeniul sudării și al procedeelor conexe.
Concursul se adresează tinerilor cu varsta până la 35 de ani, membri ASR sau simpatizanți ai asociației, precum și acelora care au preocupări sau activează în domeniul sudării și al procedeelor conexe, autori singulari sau colective de autori, studenți și/sau tineri ingineri care în cadrul unor manifestări științifice să prezinte rezultate de ultimă oră în domeniu, obținute în universități, institute și/sau industrie, pe baza principiului „DE LA CONCEPŢIE LA UTILIZARE”.

Notă: În cazul unor lucrări cu mai mulți autori, vârsta fiecărui autor trebuie să fie sub 35 ani.

2.Tematica concursului
• Tehnologii de îmbinare moderne în fabricația de structuri sudate ;
• Proiectarea și integritatea structurilor ;
• Materiale noi, sudabilitatea și comportarea materialelor ;
• Echipamente performante de sudare și conexe ;
• Mecanizarea și robotizarea operațiilor de sudare și a procedeelor conexe ;
• Controlul calității ;
• Calificare și certificare;
• Tehnici moderne pentru diseminarea de informații în procesul de învățământ și
instruire.
• Mediu și securitate.

3.Comunicări științifice așteptate
Producție științifică în domeniu, articole științifice,cărti, tratate care să cuprindă informații de dată recentă și/sau elemente de noutate evidențiate, cum ar fi :

• Rapoarte de cercetare cuprinzând rezultate ale unor experimentări
• Studii “state-of-the-art” în domeniu
• Părți din proiecte “master” sau din teze de doctorat care pun în evidență elemente de noutate
• Părți din proiecte industriale la un nivel tehnic echivalent.

4. Condițiile de concurs
Tânărul care doreşte/ să participe la acest concurs trebuie să completeze fişa prezentată în anexa şi să o transmită la Secretariatul ASR (300223 Timişoara; Spl. Spiru Haret nr.1 a sau e-mail: asr@asr.ro), cu 15 zile calendaristice înaintea datei de desfășurare a concursului. Concursul „Tineretul Creează” întrunește condiția de COMPETIȚIE numai în cazul când sunt prezentate un număr minim de 5 propuneri. Dacă numărul de propuneri este mai mic decât 5, participanților li se vor înmâna doar diplome de participare. Fişele de concurs vor fi analizate şi evaluate de Comisia de evaluare a lucrărilor ştiinţifice, comisie a Consiliului Director al ASR. Comisia va consemna rezultatele analizei şi evaluării într-un proces verbal, pe care îl va prezenta, împreună cu ierarhizarea rezultatelor și cu propunerile de premiere, la şedinţa Consiliului Director.

5.Premierea
Câștigătorii concursului « TINERETUL CREEAZĂ » vor primi diplome și premii în bani, după cum urmează :
• Premiul I = 1.500 lei, premiul II = 1.000 lei, premiul III = 500 lei.
Înmânarea premiilor se face de către preşedintele ASR în Adunarea Generală a ASR din anul în care s-a desfasurat concursul.

6. Evidenţa persoanelor care au fost premiate în baza prezentului regulament
Secretariatul ASR va asigura existența unei evidenţe la zi cu persoanele care au fost premiate cu premiul „Tineretul creează”.

7. Publicarea
Prezentările susținute în cadrul concursului vor fi publicate în revista „SUDURA” , după recenzarea și acceptarea publicării acestora de caătre colectivul de redacție, în cadrul unui capitol nou al revistei dedicat tinerilor.

Prezenta revizie a regulamentului a fost aprobată de Consiliul Director al ASR în ziua de 20.10.2021.

Concursul “TINERETUL CREEAZĂ”  2020 nu s-a organizat din cauza pandemiei.