1. Introducere. Concursul „TINERETUL CREEAZA” are ca obiectiv stimularea interesului tinerilor pentru domeniul sudarii si al procedeelor conexe. Concursul se adreseaza tinerilor cu varsta de pana la 35 de ani, membri ASR sau simpatizanti ai asociatiei, precum si acelora care au preocupari sau activeaza in domeniul sudarii si al procedeelor conexe, autori singulari sau colective de autori, studenti si/sau tineri ingineri care in cadrul unor manifestari stiintifice sa prezinte rezultate de ultima ora in domeniu, obtinute in universitati, institute si/sau industrie, pe baza principiului „DE LA CONCEPTIE LA UTILIZARE”.

2.Tematica concursului 
• Tehnologii de imbinare moderne in fabricatia de structuri sudate ;
• Proiectarea si integritatea structurilor ;
• Materiale noi, sudabilitatea si comportarea materialelor ;
• Echipamente performante de sudare si conexe ; • Mecanizarea si robotizarea operatiilor de sudare si a procedeelor conexe ;
• Controlul calitatii ;
• Calificare si certificare;
• Tehnici moderne pentru diseminarea de informatii in procesul de invatamant si instruire;
• Mediu si securitate.

3.Comunicari stiintifice asteptate
Productie stiintifica in domeniu, articole stiintifice,carti, tratate care sa cuprinda informatii de data recenta si/sau elemente de noutate evidentiate, cum ar fi :
• Rapoarte de cercetare cuprinzand rezultate ale unor experimentari;
• Studii “state-of-the-art” in domeniu;
• Parti din proiecte “master” sau din teze de doctorat care pun in evidenta elemente de noutate;
• Parti din proiecte industriale la un nivel tehnic echivalent;

4. Conditiile de concurs Tanarul care doreste sa participe la acest concurs trebuie sa completeze fisa prezentata in anexa si sa o predea, prin sucursala de care apartine sau direct, la Secretariatul ASR (300222 Timisoara; Bd. Mihai Viteazu 30; telefon/fax: 0256 200041; e-mail: asr@asr.ro), cu 15 zile calendaristice inaintea datei de desfasurare a concursului.
Concursul „Tineretul Creeaza” intruneste conditia de COMPETITIE numai in cazul in care sunt prezentate un numar minim de 5 propuneri. Daca numarul de propuneri este mai mic de 5, autorii vor beneficia numai de primirea unei diplome de participare.
Fisele de concurs vor fi analizate si evaluate de Comisia de evaluare a lucrarilor stiintifice, comisie a Consiliului Director al ASR. Comisia va consemna rezultatele analizei si evaluarii intr-un proces verbal, pe care il va prezenta, impreuna cu ierarhizarea rezultatelor si cu propunerile de premiere, la sedinta Consiliului Director.

5.Premierea. Castigatorii concursului « TINERETUL CREEAZA » vor primi diplome si premii in bani, dupa cum urmeaza :
• Premiul I = 1.500 lei, premiul II = 1.000 lei, premiul III = 500 lei.

Inmanarea premiilor se face de catre presedintele ASR in Adunarea Generala a ASR din anul in care s-a desfasurat concursul.

6. Evidenta persoanelor care au fost premiate in baza prezentului regulament
Secretariatul ASR va asigura existenta unei evidente la zi cu persoanele care au fost premiate cu premiul „Tineretul creeaza”.

7. Publicarea
Prezentarile sustinute in cadrul concursului vor fi publicate in revista „SUDURA” , dupa recenzarea si acceptarea publicarii acestora de catre colectivul de redactie, in cadrul unui capitol nou al revistei dedicat tinerilor.

8.Prezentul regulament a fost aprobat de Consiliul Director al ASR in ziua de 17.10.2018.

Concursul “TINERETUL CREEAZĂ”  2020 nu s-a organizat din cauza pandemiei.