ORGANISMUL NAȚIONAL DE CALIFICARE / CERTIFICARE AL PERSONALULUI PENTRU SUDARE
(ASR CERTPERS SRL)

S.C. ASR CERTPERS S.R.L este organismul național autorizat (ANB) pentru calificarea la nivel internațional / european a personalului din domeniul sudării, creat prin hotărârea Adunării Generale a ASR din data de 25 octombrie 2000. ASR-CERTPERS S.R.L. are doi asociați: ASR și ISIM Timișoara. Această societate comercială a preluat activitățile organismului ASR-CertPers înființat în anul 1997, organism care până la data înființării S.C. ASR-CERTPERS S.R.L. a funcționat în cadrul ASR. Sediul S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. este în Timișoara, Bv. Mihai Viteazu nr. 30. Organizarea și funcționarea S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. respectă prescripțiile Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF) privind implementarea Ghidurilor IIW / EWF pentru educația, examinarea, calificarea personalului pentru sudare. Scopul S.C. ASR-CERTPERS S.R.L. este de a continua implementarea pe plan național / internațional a ghidurilor Institutului Internațional de Sudură (IIW), respectiv Federației Europene de Sudură (EWF) privind educația, examinarea, calificarea și certificarea personalului pentru sudare, precum:

• inspector sudor internațional (IWI); • inginer sudor internațional / european (IWE / EWE); • tehnolog sudor internațional / european (IWT / EWT); • specialist sudor internațional / european (IWS / EWS); • practician sudor internațional / european (IWP / EWP); • sudor internațional (cu electrozi înveliți, în mediu de gaz protector și oxi-gaz); • sudor european mase plastice (EPWM)

Activitatea S.C. ASR CERTPERS S.R.L se înscrie în coordonatele unui sistem al calității, documentat printr-un manual al calității precum și procedurile aferente. O nouă prioritate a ASR CertPers este certificarea la nivel internațional și / sau european a persoanelor coordonatori ai sudării ca de exemplu: Inginer sudor internațional / european certificat CIWE/CEWE. Administrator Dorin Deheleanddehelean@asr.ro Conducător executiv Horia Dașcăudascau@isim.ro