ASR CERTPERS

(ORGANISM NOMINALIZAT DE CALIFICARE / CERTIFICARE A PERSONALULUI PENTRU SUDARE)

 

ASR CERTPERS este organismul nominalizat autorizat (ANB) pentru Romania pentru calificarea si certificarea  la nivel internațional / european a personalului din domeniul sudării, creat prin hotărârea Adunării Generale a ASR din anul 1997.

Începând cu anul 2000 organismul ASR-CERTPERS funcționează in cadrul societății comerciale S.C. ASR – CERTPERS S.R.L Timisoara, societatea având doi asociați: ASR și ISIM Timișoara. Sediul S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. este în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8.

In prezent, ASR – CERTPERS este autorizat pentru implementarea următoarelor calificări:

 • Inginer Sudor International / European (IWE/ EWE)
 • Specialist Sudor International / European (IWS/EWS)
 • Inspector Sudor International / European (IWI)
 • Proiectant International Structuri Sudate (IWSD)

In acelaşi timp, ASR – CERTPERS este autorizat pentru certificarea inginerilor sudori internaționali (CIWE).

Organizarea și funcționarea organismului  ASR – CERTPERS respectă prescripțiile Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF) privind implementarea Ghidurilor IIW / EWF pentru educația, examinarea, calificarea si certificarea personalului pentru sudare:

 • IAB-0252 Ghid de calificare pentru personal de coordonarea sudării – Cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
 • IAB-089 Sudor Internațional – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare
 • IAB-041 Personal internațional de inspecție a sudării – cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
 • EWF-581 Cerințe minime pentru educația, examinarea și certificarea sudorului european materiale plastice.
 • IAB-341 Reguli de punere în aplicare a schemei EWF pentru certificarea personalului cu responsabilități de coordonare a sudării
 • EWF-650 Reguli de punere în aplicare a schemei EWF pentru certificarea personalului cu responsabilități de coordonare a sudării
 • IAB-001 Reguli pentru implementarea Ghidurilor IIW pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
 • EWF-416 Reguli pentru punerea în aplicare a Ghidurilor EWF pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
 • Doc IAB-201 Proiectant internațional de structuri sudate – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare

Activitatea ASR CertPers se înscrie în coordonatele unui sistem al calității, documentat printr-un manual al calității precum și procedurile operaţionale aferente.

Comitetul Consultativ este organul de conducere al ASR CertPers.

Membrii Comitetului Consultativ reprezintă interesele majore implicate în procesul de calificare / certificare, Comitetul fiind independent de interesele comerciale ale ASR-CertPers.

Componența actuală a Comitetului Consultativ al ASR-CertPers este următoarea:

 • prof.dr. ing. IWI-C Francisc Tusz – S.C. TOPLEVEL SRL. Arad– președinte.
 • prof.dr. ing. EWE Dorin Dehelean – ASR Timisoara – membru
 • dr. ing. IWE Nicușor-Alin Sîrbu – ISIM Timisoara– membru
 • dr. ing. IWE Dănuț Savu – Universitatea Drobeta Turnu Severin– membru
 • dr.ing. EWE Horia Dașăau – ISIM Timisoara– membru
 • IWE/EWE Eugen Cosma – SC Mecanoenergetica SA Turnu Severin – membru
 • IWE/EWE Gheorghe Drăghilă – SC FACTO SRL Sibiu – membru
 • IWE/EWE Eneia Frici- S.C. COMELF S.A. Bistrita– membru
 • IWE Dumitru Gogu – SC WELDCONS SRL București – membru
 • IWE Costel Hurduza – Șantierul Naval VARD Tulcea – membru
 • IWE/EWE Mihaiel Nanu – Șantierul Naval Damen Galați – membru
 • IWE/EWE Ion Topalof- SC. TIGITRANS SRL Cernavodă- membru.
 • IWE/EWE Cristian Stoian- SC. DRASS SRL Timisoara – membru.

Până la data de 30.09.2021 ASR Cert Pers a eliberat 2949 diplome cu următoarea structură:

 • inginer sudor internaţional IWE: 862,
 • inginer sudor european EWE: 1192
 • specialist sudor internaţional IWS: 117,
 • specialist sudor european EWS: 117,
 • inspector sudor internaţional, nivel comprehensiv IWI-C: 363,
 • inspector sudor european, nivel comprehensiv IWI-C: 363,
 • inspector sudor internaţional, nivel standard IWI-S: 65,
 • inspector sudor european, nivel standard IWI-S: 65,
 • inspector sudor internaţional, nivel de baza IWI-B: 10,
 • inspector sudor european, nivel de baza IWI-B: 10,
 • inspector sudor european EWIP: 356,
 • proiectant internaţional de structuri sudate IWSD: 9.

Ca urmare a dezvoltării de către Federația Europeană  de Sudare a unui sistem de certificare a personalului de coordonare a sudării, personal care deține deja diploma de calificare ca Inginer Sudor Internaţional (IWE) sau Inginer Sudor European (EWE) ASR CertPers a solicitat și obținut aprobarea de a dezvolta această schemă de certificare cu o recunoaştere europeană în România.

 

În aceste condiţii ASR CertPers, organismul național, pentru calificarea/certificarea personalului din domeniul sudării, este autorizat de către Institutul |Internațional de Sudare să elibereze certificate de calificare ca INGINER SUDOR INTERNATIONAL (C-IWE).

Pe baza acestei aprobări, ASR CertPers oferă producătorilor de structuri sudate și titularilor de diplome de calificare ca IWE sau EWE, eliberate de ASR CertPers, posibilitatea obţinerii, printr-o procedură simplificată, a acestei noi certificări recunoscute la nivel international/european.

 

Cererea de aplicație pentru certificarea ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link

Cererea pentru declaratia de conduita profesională ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link

Formularul de interviu professional al candidatilor ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link

Lista cu certificatele  de calificare ca inginer sudor international (C-IWE), valabile la data de 10.2020, poate fi descarcată de la urmatorul link

Informatii despre functionarea ASR CertPers pot fi obtinute de la dr. ing. Horia Dascau (hdascau@isim.ro),  conducatorul executiv al organismului.