ASR CERTPERS

(ORGANISM NOMINALIZAT DE CALIFICARE / CERTIFICARE A PERSONALULUI PENTRU SUDARE)

 

ASR CERTPERS este organismul nominalizat autorizat (ANB) pentru Romania pentru calificarea si certificarea  la nivel internațional / european a personalului din domeniul sudării, creat prin hotărârea Adunării Generale a ASR din anul 1997.

Incepand cu anul 2000 organismul ASR-CERTPERS funcționează in cadrul societatii comerciale S.C. ASR – CERTPERS S.R.L Timisoara, societatea având doi asociați: ASR și ISIM Timișoara. Sediul S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. este în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8.

In prezent, ASR – CERTPERS este autorizat pentru implementarea urmatoarelor calificari:

 • Inginer Sudor International / European (IWE/ EWE)
 • Specialist Sudor International / European (IWS/EWS)
 • Inspector Sudor International / European (IWI)
 • Proiectant International Structuri Sudate (IWSD)

In acelasi timp, ASR – CERTPERS este autorizat pentru certificarea inginerilor sudori internationali (CIWE).

 

Organizarea și funcționarea organismului  ASR – CERTPERS respectă prescripțiile Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF) privind implementarea Ghidurilor IIW / EWF pentru educația, examinarea, calificarea si certificarea personalului pentru sudare:

 • IAB-0252 Ghid de calificare pentru personal de coordonarea sudării – Cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
 • IAB-089 Sudor Internațional – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare
 • IAB-041 Personal internațional de inspecție a sudării – cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
 • EWF-581 Cerințe minime pentru educația, examinarea și certificarea sudorului european materiale plastice.
 • IAB-341 Cerințe minime pentru educația, examinarea și certificarea sudorului european din plastic.
 • EWF-650 Reguli de punere în aplicare a schemei EWF pentru certificarea personalului cu responsabilități de coordonare a sudării
 • IAB-001 Reguli pentru implementarea Ghidurilor IIW pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
 • EWF-416 Reguli pentru punerea în aplicare a Ghidurilor EWF pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
 • Doc IAB-201 Proiectant internațional de structuri sudate – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare

Activitatea S.C. ASR CERTPERS se înscrie în coordonatele unui sistem al calității, documentat printr-un manual al calității precum și procedurile aferente.

Comitetul de directie al ASR CertPers este organul de conducere al acestui organism

Membrii Comitetului de directie reprezintă interesele majore implicate în procesul de calificare / certificare, comitetul fiind independent de interesele comerciale ale SC ASR-CertPers SRL.

Componenta actuala a Comitetului de directie al ASR-CertPers este urmatoarea:

 • dr. ing. EWE Dorin Dehelean – ASR Timisoara– președinte
 • IWE/EWE Eugen Cosma – SC Mecanoenergetica SA Turnu Severin – membru
 • ing. EWE Horia Dascau – ISIM Timisoara– membru
 • IWE/EWE Gheorghe Drăghilă – SC FACTO SRL Sibiu – membru
 • IWE/EWE Eneia Frici- S.C. COMELF S.A. Bistrita– membru
 • IWE Dumitru Gogu – SC WELDCONS SRL București – membru
 • IWE Costel Hurduza – Santierul Naval VARD Tulcea – membru
 • IWE/EWE Mihaiel Nanu – Santierul Naval Damen Galați – membru
 • dr. ing. Dănuț Savu – Universitatea Drobeta Turnu Severin– membru.
 • IWE/EWE Ion Topalof- SC. TIGITRANS SRL Cernavodă- membru
 • dr. ing. IWI-C Francisc Tusz – S.C. TOPLEVEL SRL. Arad– membru.

Până la sfârșitul anului 2019 ASR Cert Pers a eliberat 2754 diplome cu următoarea structură:

 • inginer sudor international IWE: 732,
 • inginer sudor european EWE: 1062
 • specialist sudor international IWS: 111,
 • specialist sudor european EWS: 111,
 • inspector sudor international, nivel cuprinzator IWI-C: 309,
 • inspector sudor international, nivel specific IWI-S: 55,
 • inspector sudor international, nivel de baza IWI-B: 9,
 • inspector sudor european EWIP: 356,
 • proiectant international de structuri sudate IWSD: 9.

Au fost eliberate, de asemenea, 20 certificate de inginer sudor internațional.

Informatii despre functionarea ASR CertPers pot fi obtinute de la dr. ing. Horia Dascau (hdascau@isim.ro),  conducatorul executiv al organismului.