ASR CERTPERS

(ORGANISM NOMINALIZAT DE CALIFICARE / CERTIFICARE A PERSONALULUI PENTRU SUDARE)

 

ASR-CertPers este structurat astfel încât să ofere părților interesate încredere în competența, imparțialitatea și integritatea sa. Aceasta include o implicare echilibrată a părților interesate. Aceasta va lua toate măsurile pentru a se asigura că este independentă și imparțială în raport cu solicitanții, candidații și persoanele calificate, inclusiv cu angajatorii și clienții acestora, și va lua toate măsurile posibile pentru a asigura operațiuni etice.
ASR CERTPERS este organismul nominalizat autorizat (ANB) pentru Romania pentru calificarea si certificarea la nivel internațional / european a personalului din domeniul sudării, creat prin hotărârea Adunării Generale a ASR din anul 1997.
Începând cu anul 2000 organismul ASR-CERTPERS funcționează in cadrul societății comerciale S.C. ASR – CERTPERS S.R.L Timisoara, societatea având doi asociați: ASR și ISIM Timișoara.
Sediul S.C. ASR – CERTPERS S.R.L. este în Timișoara, str. Coriolan Brediceanu nr. 8.
In prezent, ASR – CERTPERS este autorizat pentru implementarea următoarelor calificări:
• Inginer Sudor International / European (IWE/ EWE)
• Specialist Sudor International / European (IWS/EWS)
• Inspector Sudor International / European (IWI)
• Proiectant International Structuri Sudate (IWSD)
In acelaşi timp, ASR – CERTPERS este autorizat pentru certificarea inginerilor sudori internaționali (CIWE).
Organizarea și funcționarea organismului ASR – CERTPERS respectă prescripțiile Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF) privind implementarea Ghidurilor IIW / EWF pentru educația, examinarea, calificarea si certificarea personalului pentru sudare:
IAB-0252 Ghid de calificare pentru personal de coordonarea sudării – Cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
IAB-089 Sudor Internațional – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare
IAB-041 Personal internațional de inspecție a sudării – cerințe minime pentru educație, formare, examinare și calificare
EWF-581 Cerințe minime pentru educația, examinarea și certificarea sudorului european materiale plastice.
IAB-341 Reguli de punere în aplicare a schemei EWF pentru certificarea personalului cu responsabilități de coordonare a sudării
EWF-650 Reguli de punere în aplicare a schemei EWF pentru certificarea personalului cu responsabilități de coordonare a sudării
IAB-001 Reguli pentru implementarea Ghidurilor IIW pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
EWF-416 Reguli pentru punerea în aplicare a Ghidurilor EWF pentru educația, examinarea și calificarea personalului de sudare
Doc IAB-201 Proiectant internațional de structuri sudate – Cerințe minime pentru educație, instruire, examinare și calificare
Activitatea ASR CertPers se înscrie în coordonatele unui sistem al calității, documentat printr-un manual al calității precum și procedurile operaţionale aferente.
Comitetul de Direcție/Consultativ este organul de conducere al ASR CertPers.
Membrii Comitetului de Direcție/Consultativ reprezintă interesele majore implicate în procesul de calificare / certificare, Comitetul fiind independent de interesele comerciale ale ASR-CertPers.
Componența actuală a Comitetului de Direcție/Consultativ al ASR-CertPers este următoarea:
• prof.dr. ing. IWI-C Francisc Tusz – S.C. TOPLEVEL SRL. Arad– președinte.
• prof.dr. ing. EWE Dorin Dehelean – ASR Timisoara – membru
• dr. ing. IWE Nicușor-Alin Sîrbu – ISIM Timisoara– membru
• dr. ing. IWE Dănuț Savu – Universitatea Drobeta Turnu Severin– membru
• dr.ing. EWE Horia Dașăau – ISIM Timisoara– membru
• IWE/EWE Eugen Cosma – SC Mecanoenergetica SA Turnu Severin – membru
• IWE/EWE Gheorghe Drăghilă – SC FACTO SRL Sibiu – membru
• IWE/EWE Eneia Frici- S.C. COMELF S.A. Bistrita– membru
• IWE Dumitru Gogu – SC WELDCONS SRL București – membru
• IWE Costel Hurduza – Șantierul Naval VARD Tulcea – membru
• IWE/EWE Mihaiel Nanu – Șantierul Naval Damen Galați – membru
• IWE/EWE Cristian Stoian- SC. DRASS SRL Timisoara – membru.
Până la sfârșitul anului 2022 ASR CertPers a acordat un total de 3125 diplome participanților la cursurile organizate de ASR și ISIM Timişoara, ca ATB-uri ale ASR-CertPers, astfel:
➢ Inspector Sudor Internațional – nivel Comprehensiv (IWI-C): 387 diplome
➢ Inspector Sudor Internațional – nivel Standard (IWI-S): 75 diplome
➢ Inspector Sudor Internațional – nivel Basic (IWI-B): 10 diplome
➢ Inginer Sudor Internațional (IWE): 906 diplome
➢ Tehnolog Sudor Internațional (IWT): 5 diplome
➢ Specialist Sudor Internațional (IWS): 127 diplome
➢ Proiectant Internațional Structuri Sudate (IWSD): 9,
➢ Inginer Sudor European (EWE): 1236 diplome
➢ Personal European de Inspecție a Sudării (EWIP): 439,
➢ Specialist Sudor European (EWS): 127 diplome.
Ca urmare a dezvoltării de către Federația Europeană de Sudare a unui sistem de certificare a personalului de coordonare a sudării, personal care deține deja diploma de calificare ca Inginer Sudor Internaţional (IWE) sau Inginer Sudor European (EWE) ASR CertPers a solicitat și obținut aprobarea de a dezvolta această schemă de certificare cu o recunoaştere europeană în România.
În aceste condiţii ASR CertPers, organismul național, pentru calificarea/certificarea personalului din domeniul sudării, este autorizat de către Institutul |Internațional de Sudare să elibereze certificate de calificare ca INGINER SUDOR INTERNATIONAL (C-IWE).
Pe baza acestei aprobări, ASR CertPers oferă producătorilor de structuri sudate și titularilor de diplome de calificare ca IWE sau EWE, eliberate de ASR CertPers, posibilitatea obţinerii, printr-o procedură simplificată, a acestei noi certificări recunoscute la nivel international/european.
Cererea de aplicație pentru certificarea ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link.
Cererea pentru declaratia de conduita profesională ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link.
Formularul de interviu professional al candidatilor ca C-IWE poate fi descarcata de la urmatorul link.
Lista cu certificatele de calificare ca inginer sudor international (C-IWE), valabile la data de 30.12.2022, poate fi descarcată de la urmatorul link.
Solutionarea apelurilor candidatilor se realizeaza pe baza procedurii operationale a ASR CertPers, care poate fi descarcată de la urmatorul link.
Informatii despre functionarea ASR CertPers pot fi obtinute de la dr. ing.Horia Dascau (f_orin@yahoo.com>), conducătorul executiv al organismului.