Persoane juridice                                                                                 

 

Instituție Cotizație 2023
Microintreprinderi (2-9 angajați) 600 lei
Institute de învățământ 800 lei
Intreprinderi mici (10-49 angajați) 1.300 lei
Intreprinderi mijlocii (50-249 angajași) 1.700 lei
Intreprinderi mari (250-999 angajați) 2.200 lei
Intreprinderi foarte mari (peste 1.000 anjgajați) 2.800 lei

 

     Persoane fizice

 

Calitatea de membru Cotizație 2023
Revista SUDURA

în format  tipărit

Revista SUDURA

în format digital

Membru activ angajat 130 lei 70 lei
Membru activ pensionar 60 lei 30 lei

 

Cotizația pentru persoanele juridice se reduce cu 20% faţă de valorile de mai sus dacă achitarea acesteia se face până la data de 31 martie 2023. Cotizaţia pentru firmele aparţinând aceluiaşi grup (prin acţionariat sau prin declaraţie de apartenenţă) se reduce cu 25% faţă de valorile din tabel.

Cotizația pentru membrii activi angajați care optează pentru revista tipărită se reduce la 100,00 lei dacă aceasta se achită până la data de 31 martie 2023.

Aceste cotizații au fost aprobate de Adunarea Generală a ASR din 7 aprilie 2022.

Membrii ASR din țară pot plăti cotizația astfel:

– virare în contul ASR IBAN: RO35 RNCB 0249 0320 4358 0001 / LEI deschis la BCR Timișoara

– în numerar, la Secretariatul ASR din Timișoara (Splaiul Spiru Haret nr. 1A, 300023 Timișoara).

Membrii ASR din străinătate pot plăti cotizațiile prin virarea sumelor aferente în EUR în contul: RO45 RNCB 0249 0320 4358 0015 / EURO deschis la BCR Timișoara.

 

 

 

Tarife de publicare a reclamelor în revista SUDURA pentru anul 2023 (în lei, fără TVA)
Coperte

Coperta I …………… 3100 lei

Coperta II ………….. 2700 lei

Coperta III …………. 2500 lei

Coperta IV …………. 2900 lei

 

Pagini preferenţiale policromie

Pagina 1 ………………………………………… 2500 lei

Oglinda cuprinsului …………………………. 2500 lei

Mijlocul revistei (A3) ……………………….. 3200 lei

 

Pagini interioare policromie

A4 …………………………….. 2300 lei

A5 …………………………….. 1700 lei

A6 …………………………….. 1200 lei

8cm x 8,5cm ………………… 700 lei

Pagini interioare alb/negru

A4 …………………………… 1100 lei

A5 …………………………….. 800 lei

A6 …………………………….. 600 lei

 

Pagini interioare alb/negru + o culoare

A4 …………………………….. 1600 lei

A5 …………………………….. 1200 lei

A6 ………………………………. 900 lei

 

 

Membrii ASR beneficiază de o reducere de 10%, față de prețurile afișate, la contractarea de reclame până la data de 31.01.2023, în toate cele patru numere pe anul 2023. Spațiile pentru publicarea reclamelor se acordă în ordinea primirii solicitărilor.

De asemenea, există posibilitatea de publicare de articole comerciale în revista SUDURA 2023. Prețul unui articol comercial (2 pagini A4) este de 2400 lei + TVA. Firmele care contractează reclame în revistă beneficiază de reducere la publicarea acestor articole