• Manifestări științifice și tehnice

Rămâi la curent cu cele mai noi evenimente ale ASR, află ultimele manifestări științifice și tehnice, conferințe organizate de ASR sau la care asociația noastră a luat parte.

Conferința  “SUDURA 2024”, 18-19.04.2024 Timșoara→

Conferința ”SUDURA 2024” a fost organizată la Timișoara în perioada 18-19.04.2024 de Asociația de Sudură din România împreună cu Universitatea Politehnica Timișoara, Academia de Științe Tehnice din România, Filiala Timișoara și Sucursala ASR Timișoara.

Conferința  anuală a coordonatorilor sudării, 12-13.10.2023 Drobeta Turnu Severin→

În perioada 12—13.10.2023 s-a desfăşurat la Drobeta Turnu Severin “Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării”, eveniment organizat de ASR în colaborare cu Universitatea din Craiova și Sucursala Drobeta Turnu Severin.

Conferința  “SUDURA 2023” 27-28 aprilie 2023 Galați→

Conferința ASR „SUDURA 2023”, organizată de Asociația de Sudură din România în colaborare cu Universitatea ”Dunărea de Jos” din Galați și Sucursala ASR Galați, s-a desfășurat în perioada 27-28 aprilie 2023 la Facultatea de Inginerie din Galați.

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Bistrița 2728.10.2022

Asociația de Sudură din România, în parteneriat cu SC COMELF SA Bistrița, RAAL SA Bistrița, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița și Sucursala ASR Bistrița, a organizat în perioada 27- 28 octombrie 2022 la Bistrița Conferința anuală a coordonatorilor sudării.

Conferința internațională “SUDURA 2022” 7-8 aprilie 2022→

Conferința ASR „SUDURA 2022”, organizată de Asociația de Sudură din România – ASR în colaborare cu Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Facultatea de Ingineria Materialelor și
Mediului – IMM și Sucursala ASR Cluj, s-a desfășurat în perioada 7-8 aprilie 2022 la Facultatea de Ingineria Materialelor si Mediului – IMM din Cluj-Napoca.

“Welded Art” Virtual Exhibition

 

Webinar ASR—Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de debitare→

În data de 3.12.2021 ASR a organizat împreună cu partenerul său Plasmaserv Târgu-Mureș și Hypertherm Europe B.V., Olanda webinarul “Creșterea sudabilității și reducerea operațiilor de pregătire pentru sudare prin optimizarea procesului de debitare “
Webinarul a fost susținut de dl. Costin Ionescu, Strategic Account Manager – EMEIA Hypertherm Europe B.V., Olanda.

În cadrul webinarului au fost prezenți peste 60 de participanți fiind abordate probleme legate de implicațiile debitării asupra întregului flux de fabricație, blocajele frecvente în fluxul de producție, corelate cu procesul de debitare , măsurile pentru îmbunătățirea performanțelor debitării în industria Construcțiilor și selecția optimă a tehnologiei de debitare.

Webinar—Noutăți în digitalizarea și robotizarea proceselor de sudare→

Sucursala ASR Cluj împreună de Facultatea de Ingineria Materialelor şi a Mediului din cadrul  Universităţii Tehnice Cluj a organizat în data de 11.11.2021 webinarul intitulat
“Noutăți în digitalizarea și robotizarea proceselor de sudare organizat”.
În cadrul webinarului s-au prezentat două lucrări, “Sisteme de viziune adaptive în sudura robotizată” realizată de Ing. IWE Ionuţ Gligor, Manufacturing Engineering Manager din cadrul companiei Emerson  Automation Solutions Cluj-Napoca şi “Inteligenţa artificială. Perspective pentru ingineria sudării” realizată de Dr.Ing.IWE Marius Bodea din cadrul Facultăţii IMM, UTCN.

Conferința anuală a coordonatorilor sudării, Târgu Mureș 21-22.10.2021→

În perioada 21—22.10.2021 s-a desfăşurat la Târgu Mureș “Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării”, eveniment organizat de ASR în colaborare cu Sucursala Mureș și Plasmaserv SA Târgu Mureș.
La eveniment au participat peste 50 specialişti, atât din mediul industrial cât şi din cel universitar.

Conferința a inclus prezentarea a 10 lucrări științifice, un workshop organizat în cadrul proiectului european WELDONE—Rolurile și abordările specifice ale lectorului/instuctorului în cadrul cursurilor de pregătire a personalului sudor, susținut de dl Dănuț Savu, manager ASR proiect Weldone și o vizită tehnică la partenerul nostru Plasmaserv SA Târgu Mureș.

Cu ocazia vizitei tehnice la Plasmaserv SA Târgu Mureș, au avut loc demonstrații practice de sudură, la care au participat și invitații.
Sponsorii conferinței coordonatorilor sudării 2021 au fost societățile CM Metal Trading S.R.L , Timișoara și Plasmaserv SA, Târgu Mureș.
Volumul cuprinzând lucrările prezentate la conferință poate fi obţinut de la Secretariatul ASR pe suport electronic

Simpozion UPT – ASR – “Provocări și perspective ale educației universitare în domeniul ingineriei sudării”→

La simpozionul organizat de UPT și ASR au participat peste 35 persoane, reprezentanți ai mediului universitar (8 universități: UPT, UGAL, UPB, Univ. Transilvania Brașov, Univ. Ovidius Constanța, UTCN, Univ. Aurel Vlaicu Arad), precum și ai mediului industrial (peste 10 întreprinderi: Comelf, Compa, CM Metal, Cona, Damen Mangalia, Ductil, Emerson, Linde, ISIM, Robcon, NDT Testing, Șantier Naval ATG-Giurgiu, SHIPYARDATG, etc ).
În partea I a simpozionului au fost prezentate o serie de materiale privind situația actuală a învățământului superior în domeniul sudării în țară și în străinătate, cererea industriei de specialiști în acest domeniu, precum și experiențe pozitive de apropiere a curriculumului universitar de cerințele industriei, sintetizate în calificarea de inginer sudor internațional, IWE.

 

Conferința internațională “SUDURA 2021” 22-23 aprilie 2021→

În zilele de 22 și 23.04.2021 a avut loc Conferința internațională a ASR “Sudura 2021 având ca organizatori ASR împreună cu Facultatea de inginerie a Universității Babeș Bolyai Cluj-Napoca.
Datorită situației impuse de pandemia de coronavirus, Conferința a fost organizată într-un mod hibrid, cu prezența fizică la Reșița și conectare online.

Desfășurată sub egida Institutului Internațional de Sudură IIW , al cărui membru este ASR, Conferința s-a bucurat de o largă participare. Institutul Internațional de Sudură a fost reprezentat la cel mai înalt nivel prin președinte, doi vicepreședinți și conducător executiv.

Programul Conferinței a cuprins 38 lucrări susținute de autori din 16 țări (Australia, Austria, Bosnia Herțegovina, Brazilia, Bulgaria, Croatia, Elveția, Italia, Macedonia de Nord, Portugalia, România, Serbia, Slovenia, SUA, Suedia, Ungaria).
În cadrul sesiunii tehnico-comerciale a Conferinței au fost prezente societățile CMMetal SRL Timișoara, Ductil SA Buzău, EBATECH SRL Iași, Plasmaserv SRL Tîrgu-Mureș și Tehnic Media București, organizatoarea expoziției DEMO METAL VIRTUAL (24-28 mai 2021).
Ca o premieră, a avut loc și o expoziție virtuală “Arta sudată” la care au fost prezentate 12 lucrări.
Conferința a fost apreciată pozitiv de participanți, fapt confirmat prin numărul mesajelor primite de organizatori.

International Confernce “WELDING 2021” / Conferința internațională “SUDURA 2021” – Papers abstracts / Rezumatele lucrărilor

“Welded Art” Virtual Exhibition

Sesiune tehnico-economică

International Conference “WELDING 2021”  – Final Programme [EN]

Conferința internațională “SUDURA 2021” – Program final [Ro]

 

 

Simpozion “Sudarea la Politehnica centenară” 4.11.2020→

La data de 11.11.2020 Universitatea Politehnica Timișoara a marchat împlinirea a 100 ani de la înființarea sa.
Pentru a omagia această aniversare Asociația de Sudură din România și Universitatea Politehnica Timișoara au organizat în ziua de 4.11.2020, la Biblioteca UPT simpozionul cu tema „Sudarea la Politehnica centenară”.
Datorită pandemiei de coronavirus simpozionul s-a desfășurat în variantă hirbridă: un număr redus de participanți la Biblioteca UPT și transmisie on-line.
Lucrările au fost deschise de conf.univ.dr.ing. Florin Drăgan, rectorul în exercițiu al UPT, care a prezentat un scurt istoric al Politehnicii timișorene. Un mesaj de salut în deschiderea lucrărilor simpozionului a fost transmis online și de către ing.ec. Răzvan Bătrînu, președintele ASR.
A urmat momentul festiv al înmânării medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” domnului prof. univ. dr. ing. Viorel-Aurel Șerban de către vicepreședintele ASR, dl. dr. ing. Șerban Panaitescu, moment precedat de citirea Laudatio de către dl. prof. dr. ing. Dorin Dehelean, directorul executiv al ASR.
În programul manifestării au mai fost incluse intervenții online ale participanților din țară și din străinătate: ing. Sorin Keller (General Electric Elveția, director Institutul Internațional de Sudură); prof.dr.ing. Radu Iovănaș (Universitatea Transilvania Brașov); prof.dr.ing. Nicolae Markocsan (West University Trollhatan, Suedia); dr.ing. R. Molnar (Linde
Gaz România); prof.dr.ing. Dănuț Savu (Universitatea din Craiova) și prof. dr. ing. Ioan Vida-Simiti (Universitatea Tehnică Cluj-Napoca).

 

SUDURA 2020″ organizată de ASR în colaborare cu Universitatea  Petrol-Gaze din Ploiești  în perioada 20-22.10.2020→

Conferința ASR “Sudura 2020” cu tema “Educație, cercetare și inovare în domeniul sudării” a avut loc în perioada 20-22 octombrie 2020 într-un mod de organizare hibrid. Partenerii evenimentului au fost Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Academia de Științe Tehnice din România.

Deschiderea festivă și sesiunea plenară a conferinței s-au desfășurat la Universiatea Petrol-Gaze din Ploiești cu transmitere on-line, iar celelalte acțiuni ale conferinței au avut loc on-line.

Conferința a inclus 21 lucrări științifice, o sesiune tehnico-comercială la care au participat firmele SC Abicor Binzel SRL Ploieștu, SC CM METAL SRL Timișoara și SC Ductil SA Buzău, precum și un workshop organizat în cadrul proiectului european DIGIWELD privind utilizarea realității virtuale în instruirea personalului sudor. Programul conferinței poate fi consultat aici.

Cu ocazia deschiderii conferinței președintele ASR dl. Răvan Batrinu a înmânat dlui. prof. dr. ing. Mihail Minescu de la UPG Ploiești medalia “Acad. C. Mikloși” pentru meritele sale în promovarea ASR.

Volumul cuprinzand lucrarile prezentate poate fi obtinut de la Secretariatul ASR.

Conferința anuală a coordonatorilor sudării 2019, Sibiu  17-18.10.2019→

Asociaţia de Sudură din România, în parteneriat cu SC COMPA SA Sibiu și Sucursala ASR Sibiu, organizează în perioada 17- 18 octombrie 2019 la Sibiu Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării. Vă invităm să consultați programul evenimentului!

Conferinţă Sudura 2019 – acțiuni ale ASR la Craiova, 10-12.04.2019→

În perioada 10 -12.04 2019 au avut loc la Universitatea Craiova o serie de acțiuni ale ASR si anume: Adunarea generală a ASR, Conferința „Sudura 2019”, concursurile profesionale ale ASR “Tineretul creează” și „Tineretul sudează”, atelierul pentru studenți ”Viziune și creație”, ședința Consiliului Director al ASR, întâlnirea anuală a președinților sucursalelor ASR, ședința Comitetului de Direcție al ASR CertPers și ședința Colegiului de redacție al revistei „Sudura”. La aceste acțiuni, organizate de ASR prin Sucursala ASR Craiova în parteneriat cu Universitatea din Craiova, au participat peste 90 persoane, inclusiv o delegație din Republica Moldova.