ASR organizează anual începând cu anul 1996 concursul profesional “Tineretul sudează”. La concurs pot participa tinerii sudori (cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani). Concursul se desfășoară pe patru procedee de sudare manuală cu electrozi înveliți, sudare MAG, sudare WIG și sudare oxiacetilenică. Fazele zonale se organizează de sucursalele ASR. Faza finală, la care participă câștigătorii fazelor zonale, se organizează de sucursala în care are loc Adunarea Generală a ASR în anul respectiv. Tinerii sudori care nu aparțin de o sucursală a ASR, se pot prezenta la concurs la o sucursală apropiată geografic de orașul în care lucrează. Câștigătorii locurilor I, II și III ai concursului primesc o diploma și premii de la sponsorii concursului.
Concursul profesional Tineretul Sudează 2019
La concursul “Tineretul sudează” 2019, faza națională, au participat 28 sudori din 8 sucursale ASR. Au fost acordate următoarele premii:
Câștigătorii pe categorii sunt:
sudura    Procedeu sudare 111-SEM
Locul I:Emanuel Broască -Galaţi
Locul II: Florin Ţugui – Arad
Nicolae Krist – Bistriţa
sudura    Procedeu sudare 135-MAG
Locul I: Iulian Bucur – Galaţi
Locul II: Răzvan Nedelcu – Arad
Mihai Bălica – Drobeta-Turnu Severin
sudura    Procedeu sudare 141-WIG
Locul I: Vlăduţ Burca – Galaţi
Locul II: Paul Iepure – Cluj Napoca
Olimpiu Boru – Bistriţa