Comitetele tehnice de standardizare ale ASRO si comitetele tehnice ale CEN/CENELEC (CLC) si ISO/CEI care desfasoara activitate in domeniul sudarii si al procedeelor conexe, al examinarilor nedistructive si al otelurilor:

Subdomeniu ASRO Nivel european Nivel internațional
Sudarea metalelor și procedee conexe (tăiere termică, acoperiri prin pulverizare termică, lipire tare și lipire moale etc.) CT 39, Sudare și procedee conexe (include fostul CT 155, Acoperiri prin pulverizare termică și sudarea materialelor plastice)

Expert ASRO: Ing. Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Florica DUMITRAȘCU

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 121;

CEN/TC 240;

CEN/TC 249/WG 16

 

ISO/TC 44;

IIW;

ISO/TC 107/WG 1

 

Examinări nedistructive (cu caracter general) CT 40, Examinări nedistructive

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Florica DUMITRAȘCU

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 138

 

ISO/TC 135

 

Oțeluri și încercările lor CT 42, Oțeluri și feroaliaje (include fostul CT 41 – Încercări mecanice ale metalelor)

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Florian ZĂMAN

Secretar: Ing. Cristina POPA

ECISS/TC 100; 101;

103; 104;

105; 107;

108; 109;

111

ISO/TC 17/SC 1; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20;

ISO/TC 164

 

Echipament pentru sudare cu arc electric și pentru sudare electrică prin presiune CT 129, Sudare electrică

Expert ASRO: Ing. Elena Florica IONESCU

Preşedinte:

Secretar: Ing. Elena Florica IONESCU

CLC/TC 26A;

CLC/TC 26B

 

 

CEI/TC 26

 

Țevi de fontă şi oţel, racorduri şi accesorii și îmbinările acestora CT 202, Țevi de fontă și oțel

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte:

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 203; CEN/TC 342; ECISS/TC 110 ISO/TC 5
Echipament pentru protecție individuală la sudare și procedee conexe CT 227, Mijloace individuale de protecție

Expert ASRO: Ing. Diana IORGA

Preşedinte:Ing. Emilia DOBRESCU

Secretar: Ing. Florentina PORUSCHI

CEN/TC 79; CEN/TC 85;

CEN/TC 158; CEN/TC 161; CEN/TC 162

ISO/TC 94

Comitetele tehice ASRO, inclusiv cele in patrimoniul carora intra standardele de aplicatie pentru produse sudate, sunt prezentate in detaliu pe site-ul ASRO

Patrimoniul de standarde romane din domeniul sudarii si al procedeelor conexe, examinarilor nedistructive si al otelurilor:

     ASRO/CT 39, Sudare si procedee conexe