La simpozionul organizat de UPT și ASR au participat peste 35 persoane, reprezentanți ai mediului universitar (8 universități: UPT, UGAL, UPB, Univ. Transilvania Brașov, Univ. Ovidius Constanța, UTCN, Univ. Aurel Vlaicu Arad), precum și ai mediului industrial (peste 10 întreprinderi: Comelf, Compa, CM Metal, Cona, Damen Mangalia, Ductil, Emerson, Linde, ISIM, Robcon, NDT Testing, Șantier Naval ATG-Giurgiu, SHIPYARDATG, etc ).
În partea I a simpozionului au fost prezentate o serie de materiale privind situația actuală a învățământului superior în domeniul sudării în țară și în străinătate, cererea industriei de specialiști în acest domeniu, precum și experiențe pozitive de apropiere a curriculumului universitar de cerințele industriei, sintetizate în calificarea de inginer sudor internațional, IWE.

În partea a doua a simpozionului discuțiile au fost legate de viitorul specializării “Ingineria sudării”. Reprezentanți ai industriei au pledat pentru o continuare a studiilor de licență și master de “ Ingineria sudării”. S-a menționat, practic unanim, necesitatea reviziei curriculumurilor utilizate în prezent și adaptarea acestora la dezvoltările tehnologice actuale. A fost subliniată necesitatea însușirii unor cunoștințe de sudare și în cadrul altor specializări universitare, mai ales, din domeniul ingineriei fabricației și al construcțiilor și, ca urmare, a pregătirii unor oferte curriculare corespunzătoare.
A fost reiterată necesitatea întreprinderii unor demersuri pentru introducerea ocupației de “Inginer sudor” în COR.