ADUNAREA GENERALA ASR
Universitatea LUCIAN BLAGA

In ziua de 9.04.2014 a avut loc la Sibiu Adunarea Generala a ASR cu urmatoarea ordine de zi:

Ordinea de zi
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al ASR pe anul 2013
2. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar contabil pe anul 2013 si a raportului Comisiei de cenzori
3. Propunerea bugetului pentru anul 2014 si a cotizatiilor ASR pentru anul 2015
4. Actualizarea programului de activitate al ASR pentru anul 2014 si propunerea de program pentru anul 2015
5. Informare privind activitatea ASR CertPers in anul 2013 si programul de activitate pe anul 2014 6. Premierea unor filiale si membri ASR, premierea castigatorilor concursului “Promovarea sudarii bazata pe cunoastere”
7. Adoptarea punctului de vedere al ASR privind reglementarea in România a calificarilor in domeniul sudarii
8. Diverse

La Adunarea Generala au fost aprobate raportul de activitate si rezultatele financiare pe anul 2013, precum si programul de activitate si bugetul de cheltuieli pentru anul 2014. S-a aprobat mentinerea cotizațiilor ASR in anul 2015 la nivelul anului 2014, dar cu reduceri mai mari (de 20%) si cu extinderea perioadei de acordare a reducerii pâna la 28.02 pentru persoane juridice.
In cadrul Adunarii Generale, ca urmare a aprobarii Consiliului de Administratie, au fost inmanate urmatoarele distincții ASR:
• Membru de onoare al ASR: Ing. Dorin Stoian
• Medalia “Acad. Cornel Miklosi”: Dr. ing. Mircea Breazu, Prof. dr. ing. Valeriu Deac, Dr. ing. Nicolae Joni, Prof. dr. ing. Gheorghe Solomon
• Placheta de Onoare “Dr. ing. Clara Boarna”: Prof. dr. ing. Francisc Tusz

• Diploma ASR pentru organizarea Conferintei ASR “SUDURA 2013” de la Bucuresti, 2013: Filiala Bucuresti (Prof. dr. ing. Ionelia Voiculescu – Președinte de filiala), Dr. ing. Corneliu Rontescu, Dr. ing. Dumitru Titi Cicic
• Diploma ASR pentru organizarea Conferintei Coordonatorilor Sudorilor de la Bistrita, 2013: Filiala Bistrita (Ing. Eneia Frici – Presedinte Filiala), Ing. Mircea Pop
A fost inmânat domnului Prof. dr. ing. Viorel Miclosi premiul pentru Concursul “Promovarea sudarii bazata pe cunoaștere” pentru lucrarea „Aproximari si perspective in evaluarea rolului hidrogenului la fisurarea sudurilor”.