Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza

❯ Riscul ingineresc al structurilor de rezistenta Partea I – Bazele evaluarii riscului de avarie
Prof. Dumitru Dragos Cioclov (1)
(1) Profesor onorific al Universitatii Politehnica din Timisoara;
e-mail: vadcnaples@aol.com

Rezumat
Eseul este dedicat sigurantei structurilor mecanice portante aflate in exploatare in conditii de solicitare si actiuni de mediu dintre cele mai variate. Debutul se face cu explicitarea conceptului de risc in viziune inginereasca. Definitia riscului este exprimata in termenii frecventei produceri degradarilor si avariilor si a severitati lor. In aceasta abordare, sunt evocate, in contextul tehnologiei moderne a operatiilor de inspectie si, specific, ale controlului non-distructiv, aplicat pentru asigurarea fiabilitatii in exploatare. Expunerea este construita in jurul problemei cuantificariiprobabilitatilor de degradare a materialelor de structurasi a avariilor care pot surveni in exploatare. Sunt tratate in termen probabilist, paradigma adecvata pentru cuantificare numerica, a riscului pentru in vederea substantierii deciziilor privind sanatatea structurilor, fiabilitatea lor si posibilitatea de prelungire a duratei de functionare in siguranta. Sunt evocate metode matematice avansate si proceduri de calcul in consonanta cu dezvoltarea impetuoasa a tehnologiei digitale de calcul. Se prezinta date statistice comprehensive adunate pe durate indelungate de timp si din cele mai variate domenii de operare a structurilor portante. Se releva conexiuni si interactiuni cu mediul economic, social si politic..

❯ Solutii tehnologice pentru prevenirea fisurarii datorita hidrogenului la repararea prin sudare a conductelorpentru transportul hidrocarburilor – Partea I
Prof. Gheorghe Zecheru (1), Dr. Marius Florin Barsan (2), Dr. Andrei Dumitrescu (1), Dr. Gheorghe Draghici (1)
(1)Universitatea Petrol – Gaze din Ploiesti, (2) S.N.T.G.N. „TRANSGAZ” Medias
e-mail: bibizec@yahoo.comRezumat
ELa repararea zonelor cu defecte ale HTP destinate transportului petrolului, produselor petroliere lichide si gazelornaturale prin procedee care includ operatii de sudare prin topire efectuate pe HTP nepresurizate sau presurizatese pot produce doua fenomene nedorite: strapungerea peretelui HTP prin actiunea arcului electric folositca sursa termica la sudare si fisurarea imbinarilor sudate datorita hidrogenului (denumitasi fisurare la recesau fisurare intarziata). In lucrare se prezinta rezultatele unui program de cercetare teoretico–experimentala care a avut ca obiective depistarea si ierarhizarea dupa importanta a factorilor care determina manifestarea celui de-al doilea fenomen si stabilirea solutiilor tehnice si tehnologice care asiguranedeclansarea acestuia sirealizarea unor imbinari sudate de calitate la repararea HTP de transport.❯ Cresterea performantelor la sudarea MIG/MAG utilizand transferul HPS (High Penetration Speed)
Ing. Adrian Banu (1), Dr. Luigi Renato Mistodie (2), Dr. Carmen Catalina Rusu (2)
(1) DUCTIL S.A., Buzau (2) Facultatea de Inginerie, Universitatea „Dunarea de Jos” din Galati
e-mail: adrian.banu@airliquide.comRezumat
Lucrarea prezinta un program experimental complex care vizeazaevidentierea performantelor sudarii MIG/MAG, utilizandu-se un nou tip de transfer numit HighPenetrationSpeed (HPS). Utilizarea echipamentelor programabile care include tehnologie de tip invertor se poate controla deasemeneasi energia liniara introdusa in proces. De asemenea, noul tip de transfer combina o viteza mare de avans a sarmei electrod cu un nivel scazutal energiei liniare, comparativ cu tipul standard de transfer spray-arc (SA). In prima parte a lucrarii se descrie planul experimental care include vizualizarea campului termic produs in timpul procesului de sudare pentru cele doua variante de transfer, SA si HPS, utilizandu-se metoda termografierii in infrarosu. Determinarile experimentale au vizat depuneri si suduri pe table din otel naval E36 cu grosimi de 8 si 20 mm, utilizand celedoua tipuri de transfer SA si HPS si doua amestecuri de gaze Ar+18%CO2 (G1) si Ar+8%CO2 (G2). In partea a doua a lucrarii, experimentele au vizat aspectele fizice din arcul electric de sudare in cazul celor doua tipuri detransfer si determinarea compozitiei chimice a materialului depus in functie de tipul de transfer si tipul gazuluide protectie. In urma analizei rezultatelor experimentale comparative intre cele doua tipuri de transfer suntprezentate concluzii care evidentiaza calitatile si avantajele noului tip de transfer HPS.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Filiala ASR Arad – O poveste de succes
• Conferinta ASR ”Sudura 2016”, Pitesti, 14-15.04.2016
• Concursuleuropean de sudura WELDCUP 2015
• Scoala de sudura de la Santier Naval Damen Galati
• Sedinta Consiliului de Administratie ASR, Buzau, 28.10.2015
• Conferinta ASR a coordonatorilor sudarii, Buzau, 29-30.10.2015
• Acordarea Medaliei ASR “Acad. Cormeliu Miklosi”
• Calendarul manifestarilor stiintifice 2016
• Tarife de publicare reclame in revista Sudura 2016
• Cotizatii ASR 2016