• Stadiul actual al sudării aliajelor cu entropie ridicată
  1. Simion, C. C. Rusu, E. Scutelnicu, I. Voiculescu, V. Geantă

Aliajele cu entropie ridicată reprezintă o nouă categorie de materiale care a cunoscut o dezvoltare rapidă în ultimele două decenii. Aceste aliaje sunt compuse din cel puțin patru elemente chimice în proporții echiatomice sau aproximativ echiatomice, una din principalele caracteristici ale acestor aliaje fiind aceea de a-și menține proprietățile la variații mari de temperatură. Pentru a analiza posibilitatea utilizării acestora în procesele de fabricație, cercetătorii au studiat comportarea acestor aliaje la sudare și influența parametrilor de proces asupra caracteristicilor îmbinărilor sudate realizate din aliaje cu entropie ridicată. Îmbinările rezultate au fost apoi investigate microscopic, macroscopic și au fost supuse unor încercări mecanice pentru a fi determinate şi analizate duritatea și caracteristicile de rezistență. La sudarea cu element activ rotitor și prin topire cu surse de căldură concentrate, s-au obținut îmbinări sudate acceptabile, fără defecte majore. Din analiza rezultatelor publicate, s-a constat că viteza de sudare are o influență redusă asupra caracteristicilor de rezistență și asupra durității îmbinărilor sudate, în timp ce compoziția chimică și procedeul de sudare aplicat au o influență semnificativă asupra comportării acestor aliaje la sudare.

  • Necesitatea armonizării specializărilor în domeniul sudării din învățământul superior românesc conform cerinţelor mediului industrial şi reglementărilor europene / internaţionale
  1. Iovănaş

În lucrare se prezintă situaţia actuală a specializărilor din domeniul sudării din universităţile din România unde funcţionează în sistemul de Licenţă (4 ani) sub denumirea de ,,Ingineria sudării” în 8 centre universitare (Timişoara, Bucureşti, Galaţi, Braşov,  Craiova, Arad, Iași, Constanţa) și Master, sub diverse structuri proprii, (didactic – 2, cercetare – 2, profesional – 2). Se prezintă structura planurilor de învățământ cadru la Licență și la Master, pe fiecare formă. Este prezentată și structura cursului de ,,Inginer sudor internațional/european IWE/EWE organizat de către ASR și ISIM Timișoara. Numărul de conducători de doctorat în domeniul Inginerie Industrială în care se încadrează specializările este foarte mic, iar activitatea de cercetare se desfășoară sporadic, fără nici o susținere financiară, la nivel național.

Se impune o intervenţie solidară a universităţilor implicate și a Asociației de Sudură din România – ASR, pentru introducerea specializărilor de Licență și Master, în Registrul Național al Calificărilor din Învățământul Superior (RNCIS). De asemenea este necesară o revizuire şi modernizare a Planurilor de Învățământ de la Licență, specializarea Ingineria Sudării. Pentru forma de Master se propune o uniformizare a conţinutului acestora şi orientarea spre curriculumul cursurilor de IWE / EWE, organizate de către ASR și ISIM, conform Sistemului Internațional / European de calificare în domeniul sudării.

Prin înlocuirea acelor cu articulaţie pe pivot din componenţa macazului, aparatul de cale s-a simplificat constructiv, dar tehnologia de fabricaţie a acelor flexibile sau a acelor elastice este complexă. În acest scop, deformarea plastică a şinei ac cu inimă îngroşată şi aripi inegale tip 49 şi tip 60 în şină Vignole tip 49 şi tip 60, precum şi îmbinarea acestui semifabricat brut forjat (în matriţă) prin sudare electrică prin presiune cap la cap prin

topire intermediară necesită procedee tehnologice noi pentru îmbunătăţirea termenului de garanţie, cum sunt: deformarea plastică la cald pe valţuri ”CAMĂ” pentru obţinerea unui fibraj continuu, sudarea electrică prin presiune cap la cap „TERMOMECANIC” cu zonă influenţată termic (ZIT) redusă şi dehidrogenare prin tratament „IZOTERMIC”.

 

Asociația informează:

  • Adunarea Generelă a IIW, 7-12 iulie 2019, Bratislava – Slovacia
  • Concursul internațional de sudură „Arc Cup”, 4-10 septembrie 2019, China
  • Conferința Coordonatorilor sudării, 10-11 octombrie 2019, Sibiu – România
  • Proiectul european Erasmus+, FSW-TECH
  • Proiectul european Erasmus+, DIGIWELD
  • Personale
  • Calendarul manifestărilor științifice 2019