❯ Industria 4.0 și sudarea

Gerhard Posch, Jürgen Bruckner, Helmut Ennsbrunner(Fronius International – Austria)

 e-mail: ennsbrunner.helmut@fronius.com

Rezumat: Când se discută despre următorul nivel de industrializare, “Internetul obiectelor” / “Industria 4.0” sunt termeni tehnici utilizaţi frecvent. Viziunea pe care o reprezintă este clară: digitalizarea actuală poate oferi date valoroase, dar beneficiile acesteia sunt restrânse și foarte limitate. Dacă aceste date vor fi împărtășite unei comunități mari, mult mai mulți experți și oameni de știință ar putea să o folosească și să dezvolte noi soluții care să genereze noi cunoștințe și să aducă o creștere remarcabilă a beneficiilor clienților. Pentru a activa acest lucru, este necesar să se conecteze aproape totul la o lume cibernetică, la internet, pentru a avea acces la un spațiu de stocare mare, cloud, și pentru a mări viteza de  comunicare a datelor. Fabricile autonome care lucrează inteligent reprezintă scopul principal al Industriei 4.0. Toate informațiile de fabricație necesare sunt disponibile în cloud, instrumentele inteligente de software gestionează și controlează procesele de producție și organizează lanțul de aprovizionare, iar bunurile vor fi produse la cerere prin tehnologii de fabricare aditive.

Acest lucru are impact și asupra sudării și dezvoltării echipamentelor de sudare: cunoștințele tehnice și parametrii de sudare trebuie digitalizaţi, microprocesoarele vor prelua din funcţiile esențiale ale hardware-ului în timp ce software-ul va juca în viitor un rol cheie. De asemenea, vor apărea noi provocări: comunicarea de date cu viteză ultra-rapidă nu doar în interiorul instalaţiei de sudare ci și pe internet și dezvoltarea strategiilor de securizare a datelor. Şi nu în ultimul rând, sudarea virtuală va deveni un instrument capabil de a aduce informații digitale dintr-un mediu de testare, pe echipamentele din producție, pentru a verifica plauzabilitatea.

❯ Abordarea europeană privind calificarea în domeniul fabricației aditive –  Legătura între lanțul de furnizare a AM, centre de cercetare și universități

Luisa Coutinho, Monica Sibișteanu, Andreas Cereja (EWF – European Federation for Welding, Joining and Cutting)

e-mail: msibisteanu@ewf.be

Rezumat: Unul dintre pilonii celei de-a 4-a Revoluții Industriale este tehnologia bazată pe fabricația aditivă (AM), care este utilizată în prezent la o scară mai mică, dar care, în cadrul procesului de fabricație are cel mai semnificativ și mai durabil impact comercial. În majoritatea scenariilor industriale, pentru a obține o utilizare completă a fabricației aditive este necesară depășirea mai multor obstacole, de la dimensiunea pieselor și rezistența la capacitatea de a amesteca materiale într-o singură fază de producție până la calificarea personalului capabil să utilizeze aceste tehnologii. Prin urmare, pentru a realiza întregul potențial al AM este necesară dezvoltarea unei forțe de muncă AM capabile și calificate.

EWF, Federația Europeană de Sudură abordează aceste aspecte în activitatea sa, prin prisma proiectelor de colaborare pe care le derulează la nivel european cu diferite organizații, companii și/sau instituții de învățământ/centre de formare. Aceste proiecte sunt dezvoltate pe două direcții: o direcție de cercetare și dezvoltare tehnică (CDT) și o direcție orientată spre formarea și calificarea personalului tehnic.

Prin participarea în proiectele de CDT, EWF devine conștientă de progresele înregistrate în tehnologiile AM, distribuie rezultatele acestor proiecte către membrii săi și grupurile de lucru, care la rândul lor, lucrează la integrarea rezultatelor inovatoare în dezvoltarea și actualizarea profilurilor EWF de calificare a personalului. Ca atare, EWF este, de asemenea, implicată în proiecte de colaborare ce abordează dezvoltarea de noi calificări pentru personalul AM și care abordează nevoile industriale din acest domeniu.

Lucrarea de față se bazează pe rezultatele obținute în unele dintre proiectele EWF.

 ❯ Adaptivitatea extinsă a sistemelor robotizate moderne pentru sudarea unor componente cu toleranțe deosebit de mari din industria termoenergetică

Alexandru Joni(Robcon™ SRL, Timișoara)

e-mail: alex.joni@robcon.ro

Rezumat: Dezvoltarea extrem de rapidă a sudării a impus încă din anii 70-80 automatizarea – iar apoi robotizarea proceselor de fabricație. Dacă la început au fost alese aplicațiile cu piese mai simple și mai precise, iar roboții (neadaptivi la acea vreme) reușeau să sudeze cu bine structurile, cu timpul componentele necesar a fi sudate robotizat au fost tot mai complexe și imprecise.

A devenit necesară dotarea sistemelor robotizate cu funcții de adaptivitate, mai întâi cu cea geometrică, apoi și cu cea de proces. În prezent roboții care prezintă o adaptivitate extinsă încep să fie aplicați tot mai mult la piesele obișnuite, a căror pregătire pentru sudare costă evident mai puțin.

Lucrarea prezintă structura și modul de funcționare a sistemelor robotizate adaptive pentru sudarea cu arcul electric, îndeosebi aparatul senzorial și regulatoarele adaptive ale acestora, precum și dezvoltările specifice ale echipamentelor de sudare, necesare pentru ca acestea să poată fi integrate cu succes în celule și sisteme adaptive.

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

– Evenimentele ASR, Timișoara, aprilie 2018

– Al 4-lea Congres IIW sud-est european de sudură, Belgrad, octombrie 2018

– Curs pentru calificarea de proiectant internaţional de structuri sudate

– Cursuri de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european

– Calendarul manifestărilor științifice 2018

– Prezentări tehnico – comerciale