Articolele sunt publicate in
limbile romana si engleza

❯❯ Evaluarea competențelor profesionale în formarea sudorilor

Rodion Ciupercă
Universitatea Tehnică a Moldovei

Evaluarea competențelor profesionale este un subiect reflectat pe larg în ultima perioadă de timp. Acest fapt esteextrem de actual în contextul liberalizării pieței muncii în spațiul european, migrației efectivelor de producțieale marilor companii și, nu în ultimul rând, fenomenului migrației populației din Republica Moldova. În lucrareeste abordată tema asigurării calității evaluării competențelor profesionale în meseria Electrogazosudor-montator,care trebuie să corespundă principiilor de validitate, credibilitate, transparență, accesibilitate și fezabilitate.

Asigurarea acestor principii, în opinia autorului, va contribui semnificativ la sporirea credibilității calificăriloracordate de autoritatea de profil absolvenților programelor de formare profesională din Republica Moldova.

❯ Monitorizarea factorilor de risc la sudarea cu arc electricutilizând conceptul internetului industrial al lucrurilor (IIoT)
Carmen Cătălina Rusu 1,2), Luigi Renato Mistodie 1, 2), Elena Scutelnicu 1), Marius Petruț Ivanov 2)
1)Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați, 2)SC ALTFACTOR S.R.L. Galați

Odată cu dezvoltarea echipamentelor, tehnologiilor și proceselor de fabricație, personalul care lucrează în mediiindustriale este din ce în ce mai expus la numeroși factori de risc și agenți potențial dăunători. Procesele de sudaredin mediile industriale reprezintă reale pericole, atât pentru operatorii sudori, cât și pentru personalul prezentîn zonele adiacente secțiilor de sudare. Principalele riscuri la care sunt expuși operatorii sunt grupate în douăcategorii: riscuri fizice și riscuri cauzate de procesele industriale (expunere la noxe, gaze, particule în suspensie,câmp electromagnetic etc.). Din aceste motive, autorii au studiat posibilitatea dezvoltării unei soluții avansate demonitorizare a factorilor de risc, pe baza conceptului avansat de IIoT (Industrial Internet of Things/Internetul Industrialal Lucrurilor), utilizând senzori și dispozitive adecvate pentru monitorizarea muncitorilor care lucreazăîn medii poluate de procese industriale, cum este şi cazul proceselor de sudare. În lucrare sunt prezentate, conceptualși factual, două modele, cel al unei rețele fixe de senzori, bazată pe conceptul IIoT pentru zonele industrialeinterioare, ecranate și cel al unei rețele mobile de senzori, bazată pe dispozitive purtabile, montate pe echipamentelede protecție ale personalul care participă la studiul factorilor de risc. Analiza datelor furnizate de senzorii șidispozitivele din rețelele dezvoltate va permite identificarea situațiilor de risc și alarmarea personalului în cazulunor pericole iminente.

❯ Educație și cercetare în domeniul sudării la Universitatea Craiova
Ionel Dănuț Savu
Universitatea Craiova

Domeniul sudării a cunoscut după 1990 o creștere importantă în cadrul activității Universității din Craiova, anul2004 marcând introducerea primului program de studii pentru formare de ingineri specialiști în acest domeniu.

Au existat 11 promoții de absolvenți, în total 165 de ingineri cu diplomă de licență. Cercetarea a cunoscut o acceleraredupă anul 2005, domeniul de nișă al microîmbinărilor fiind cel mai des abordat, rezultatele cercetărilorpoziționând universitatea în rândul furnizorilor tradiționali de cercetare în domeniul sudării. Cercetările au fostorientate către dezvoltarea de dispozitive specializate din componența echipamentelor de îmbinare și microîmbinare,către dezvoltarea de noi procese hibride de îmbinare și nu în ultimul rând de analiza sudabilității materialelorcompozite nanostructurate pentru aplicații speciale.

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Calendarul manifestărilor științifice 2019
• Evenimentele ASR organizate la Craiova (România), 11-12 aprilie 2019
• O nouă sucursală a ASR la Chișinău
• Personale
• Viorel Micloși, un profesor desăvârșit
• Adunarea Generelă a IIW, Bratislava (Slovacia), 7-12 iulie 2019
• DIGIWELD, Proiect european Erasmus+
• Curs pentru calificarea de inginer / tehnolog / specialist sudor internațional / european
• Curs pentru calificarea de proiectantinternaţional de structuri sudate
• Prezentări tehnico – comerciale
• Lista firmelor cu reclame în SUDURA 2/2019