Tendinţe în evoluţia oţelurilor şi îmbinărilor sudate ultrarezistente*)

Traian Fleșer

Universitatea Politehnica din Timișoara

e-mail: trfleser@yahoo.com

Rezumat: Oțelurile ultrarezistente combină caracteristici de utilizare ca rezistența ridicată, tenacitatea la temperaturi scăzute, sudabilitatea, deformabilitatea. Masele proprii și secțiunile mai reduse au efecte benefice asupra costurilor de procesare, manipulare, inclusiv la operații de sudare. Pe ansamblu, costurile și beneficiile pe parcursul întregii durate de viață a produsului sunt favorabile utilizării produselor. Aceste obiective sunt îndeplinite de oțeluri microaliate tratate termic, respectiv procesate la rece sau la cald, cu granulație fină. Utilizările principale sunt la fabricația mijloacelor de transport, de sisteme de ridicat și transportat, poduri și produse similare, conducte etc. Lucrarea face o trecere în revistă a implicațiilor tehnice și tehnologice ale realizării îmbinărilor sudate și utilizării oțelurilor ultrarezistente. Cuvinte cheie: oţeluri ultrarezistente, îmbinări sudate, materiale de adaos.

Dezvoltarea unei noi game de materiale consumabile pentru sudarea oţelurilor inoxidabile, cu emisii de fum reduse şi cu conţinut redus al cromului hexavalent CR VI*)

Sorin Crăciun*, Daniel Toncelli**, Bruno Leduey***

*AIR LIQUIDE WELDING – România, **AIR LIQUIDE WELDING – Italia, ***AIR LIQUIDE WELDING – Franța

e-mail: sorin.craciun@airliquide.com

Rezumat: Este bine cunoscut faptul că sudarea cu arc electric produce o serie de efecte nocive, cum ar fi radiația UV, zgomotul sau emisia de fum. Cromul hexavalent prezent în fumul generat de materialele consumabile pentru sudarea oțelurilor inoxidabile cauzează distrugerea aparatului respirator ca urmare a inhalării fumului, având un efect extrem de dăunător asupra organismului uman. Deși, în scopul păstrării sănătății operatorilor și personalului din apropiere, este obligatorie utilizarea echipamentelor de protecție individuală și a echipamentelor de protecție colectivă (aspirație), este evident că orice reducere a acestor efecte nocive direct la sursa generării lor – reprezentată de înseși materialele consumabile pentru sudare – va avea un impact pozitiv asupra condițiilor de lucru. Cu toate că atât principiul de formare cât și mecanismul de reducere a acestui compus sunt bine cunoscute, practica a dovedit că proprietăţile operaţionale (comportarea la sudare) ale acestui tip de materiale consumabile sunt total inferioare celor pe care le asigură cele folosite în mod uzual. În plus, în cazul electrozilor înveliți, experiențele trecute au demonstrat mari dificultăți în a fi produși la nivel industrial, cauzate de un proces de extrudare foarte dificil și de o slabă aderență și rezistență a învelișului acestora în stadiul final. Acestea sunt motivele pentru care acest gen de material consumabil pentru sudare nu este practic prezent pe piața acestor materiale. Lucrarea de față rezumă dezvoltarea unei noi game de materiale consumabile pentru sudare (electrozi înveliți și sârmă tubulară, gradele 308L-309L-316L), capabilă să ofere o reducere semnificativă a ratei de emisie a fumului (până la 40 %) precum și a concentrației de crom hexavalent din fum (de până la 60 %), contribuind astfel la îmbunătățirea condițiilor de lucru pentru sudori și în incintele de lucru. Electrozii din noua gamă sunt produși la scară industrială fără probleme. Simultan, materialele consumabile din gama Clearinox prezintă o comportare la sudare foarte bună, capabilă să satisfacă exigențele utilizatorilor finali. Cuvinte cheie: oţel inoxidabil, fum de sudare; rată de emisie; crom hexavalent

 

Standarde europene armonizate cu directive europene referitoare la electrotehnică şi electronică, aplicabile echipamentelor pentru sudare electrică şi procedee conexe

Petru Țenchea

Președinte ASRO/CT 129 – Sudare electrică, E-QSE CONSULTING S.R.L. Timișoara

e-mail: petru.tenchea@rdslink.ro

Rezumat: Sunt prezentate directivele europene referitoare la echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune (LVD), la compatibilitatea electromagnetică (EMC) și la cerințele minime de sănătate și securitate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscuri generate de agenții fizici (câmpuri electromagnetice) (EMF), organismele de standardizare internaționale, europene și din România din acest domeniu și standardele europene armonizate cu aceste directive, specifice sudării și procedeelor conexe. Cuvinte cheie: directivă europeană, standard armonizat, sudare cu arc electric, sudare electrică prin presiune, joasă tensiune, compatibilitate electromagnetică, expunere umană, câmpuri electromagnetice

 

Progresul industriei prin intermediul calificărilor internaţionale*)

Luisa Coutinho, Monica Sibișteanu

Federația Europeană pentru Sudare, Îmbinare și Tăiere (EWF)

e-mail: msibisteanu@ewf.be

Rezumat: Schimbările de astăzi din tehnologiile informațiilor de comunicație și de fabricație răspund unor nevoi profunde și practice ale industriei sudării, ce stimulează reproiectarea calificărilor la nivel internațional. Însă, pentru ca reproiectarea să fie eficace, trebuie să țină cont de cele mai noi tendințe, atât din sfera educațională, cât și din cea industrială. Mai mult decât atât, reproiectarea calificărilor ar trebui să urmărească nu doar atragerea noilor generații, ci și îmbunătățirea competențelor celor deja calificați și cu experiență. Lucrarea de față își propune să prezinte modul în care calificarea internațională poate contribui la dezvoltarea industriei și modul în care o poate dezvolta. Cuvinte cheie: calificări internaţionale, formare profesională tehnică, calificări ale sudorilor, industria sudării

 

 ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ

  • Distincţii ASR 2017
  • Conferinţa coordonatorilor sudării, 19-20.10.2017, Satu Mare
  • Evenimentele ASR organizate la Iaşi, 5-7 aprilie 2017
  • Personale
  • Produse prezentate de membrii ASR la expoziţia Metalshow
  • Calendarul manifestărilor ştiinţifice 2017
  • Întâlnirea ASR – DVS
  • Calendarul cursurilor ASR 2017
  • Lista firmelor cu reclame în SUDURA 2/2017