1. Analiza comparativă a trei procedee de încărcare dură prin topire utilizând același material de adaos / Comparative analysis of three hardfacing processes using the same filler material
Ștefan Crăciun1*, Dumitru Gogu1, Ionelia Voiculescu2
Abstract | Full text
2. Distribuția actuală și prognoza dezvoltării numărului roboților industriali la nivel mondial și în țară / Current spread and prognosis of the number of industrial robots worldwide and in the country
Nicolae Joni1*
Abstract | Full text
3. Instruirea personalului sudor pentru susținerea tranziției de la fabricația tradițională la cea digitală și ecologică / Training welding personnel to support the transition from traditional to digital and green manufacturing
Ionel-Dănuț Savu1*, Mihaela Cecilia Florescu2, Ana Luisa Marques3, Inês Pestana Ascenso Pires4, Damjan Klobčar5, Marius Cătălin Criveanu6, Arianne-Maria Savu7
Abstract | Full text
4. O nouă metodă de examinare ultrasonică a sudurilor – Imagistică cu Coerență de Fază / A new method for ultrasonic inspection of welds – Phase Coherence Imaging
Octav Teodorescu1, 2, Victor Coman1
Abstract | Full text