ADUNAREA GENERALA ASR
Universitatea Petrol-Gaze (Bd. Bucuresti nr. 39)

La aceasta Adunare Generala a ASR a participat un numar de 122 membri, atat persoane fizice cat si reprezentanti ai persoanelor juridice.

Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al ASR pe anul 2009
2. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar contabil al ASR pe anul 2009 si a raportului Comisiei de cenzori
3. Adoptarea Programului de activitate al ASR pentru anul 2010
4. Stabilirea cotizatiilor ASR si adoptarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2011
5. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar contabil al SC EDITURA SUDURA SRL pe anul 2009 si propunerea de program pe anul 2010
6. Informare privind activitatea ASR CertPers SRL, a programului de activitate pe anul 2010 7. Aprobarea strategiei ASR pentru perioada 2010-2013
8. Premierea unor filiale si membri ASR, premierea castigatorilor concursului „Promovarea sudarii bazata pe cunoastere”, premierea castigatorilor fazei finale a concursului profesional “Tineretul sudeaza” – editia a XV-a
9. Diverse

In cadrul adunarii s-a aprobat bilantul financiar contabil al ASR pe anul 2009 si raportul Comisiei de cenzori cat si adoptarea Programului de activitate al ASR pentru anul 2010.

In perioada 21-23 aprilie 2010 a avut de asemenea loc la Universitatea Petrol-Gaze Ploiesti si Conferinta ASR “Sudura 2010 – Tehnologii de sudare si reconditionare prin sudare” .