În ziua de 14 aprilie 2016 a avut loc la Pitești Adunarea Generală a ASR la care au fost aprobate raportul de activitate și rezultatele financiare pe anul 2015, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016. S-a aprobat mentinerea cotizațiilor ASR în anul 2017 la nivelul anului 2016.
În cadrul Adunării Generale a fost ales un nou membru al Comisiei de cenzori a ASR în persoana doamnei economist Valeria Băbăiţă.
De asemenea au fost înmânate următoarele premii ASR:
• Medalia “Acad. Corneliu Mikloși”: Adrian Câmpurean
• Placheta de onoare “Dr. Clara Boarnă”: Petru Țenchea
• Diploma ASR pentru organizarea Conferinței ASR “SUDURA 2015” de la Arad, aprilie 2015: Filiala Arad (Francisc Tusz – Președinte de filială), Ioan Marin Crișan şi Gabriela Meszar
• Diploma ASR pentru organizarea Conferinței Coordonatorilor Sudorilor de la Buzău, octombrie 2015: Filiala Buzău (Florentina Florescu – Președinte de filială), Adrian Banu şi Alina Sora
• Premiile pentru câștigătorii concursului „Tineretul sudează”, etapa naţională 2016.
În cadrul unei Adunări Generale extraordinare a ASR care a avut loc în aceeaşi zi a fost aprobată, în unanimitate de voturi, modificarea statutului ASR. Această variantă a statutului este accesibilă la adresa www.asr.ro.