În ziua de 14 aprilie 2016 a avut loc la Iași Adunarea Generală a ASR la care au fost aprobate raportul de activitate și rezultatele financiare pe anul 2016, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017. S-a aprobat mentinerea cotizațiilor ASR în anul 2018 la nivelul anului 2017.

Ordinea de zi a adunării a conținut:
– Prezentarea Raportului Consiliului Director al ASR pe anul 2016
– Prezentarea și aprobarea bilanțului financiar contabil pe anul 2016 și a raportului Comisiei de Cenzori
– Adoptarea Programului de activitate și aprobarea bugetului ASR pentru anul 2017
– Stabilirea cotizațiilor de membru ASR pentru anul 2018
– Informare privind activitatea de formare a sudorilor în România
– Informare privind activitatea SC ASR CertPers SRL pe anul 2016 și programul de activitate pe anul 2017
– Premieri ASR 2017
– Diverse