ADUNAREA GENERALĂ ASR
Palatul Teodor Costescu

La această Adunare Generală ASR a participat un număr de 91 membri, atât persoane fizice cât și reprezentanți ai persoanelor juridice.

Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administrație al ASR – 1 ianuarie 2009 – 31 august 2009
2. Adoptarea programului de activitate al ASR pe anul 2010
3. Stabilirea cotizațiilor de membru ASR și adoptarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2010
4. Alegerea Consiliului de Administrație al ASR și a Comisiei de cenzori pe perioada 2010-2012
5. Premierea câștigătorilor fazei finale a concursului profesional “Tineretul Sudează” ediția a XIV-a, a concursului “Promovarea sudării bazată pe cunoaștere” și acordarea medaliei Academician Corenliu Miklosi
6. Diverse

 

Ședința a fost condusă de domnul Președinte Emil Constantin. Înainte de a se trece la ordinea de zi, domnul Președinte a adresat participanților la ședință un salut de bun venit. Se menționează că invitația și ordinea de zi au fost transmise în prealabil tutoror membrilor ASR pe e-mail..