ADUNAREA GENERALA ASR
Universitatea TEHNICA, Facultatea de Mecanica(B-dul Muncii, nr. 103-105)

Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al ASR 1 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011
2. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar contabil pe anul 2011 si a raportului Comisiei de cenzori
3. Adoptarea Programului de activitate si al bugetului ASR pentru anul 2012 4. Stabilirea cotizatiilor de membru ASR si adoptarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2012
5. Alegerea Consiliului de Administratie al ASR si a Comisiei de cenzori pe perioada 2013-2015
6. Informare privind activitatea EDITURII SUDURA SRL pe anul 2011 si programul de activitate pe anul 2012
7. Informare privind activitatea ASR CertPers SRL pe anul 2011 si programul de activitate pe anul 2012
8. Premierea unor filiale si membri ASR, premierea castigatorilor fazei finale a concursului profesional “Tineretul sudeaza” – editia a XIV-a, Medalia Academician Corneliu Miklosi (daca este cazul)
9. Diverse

Dintre deciziile aprobate in cadrul Adunarii Generale amintim: aprobarea raportului de activitate si rezultatelor financiare pe anul 2011, precum si programului de activitate si bugetului pentru cheltuieli pentru anul 2012. S-a aprobat mentinerea cotizatiilor ASR in anul 2013 la nivelul anului 2012. In plus, au fost alese Consiliul de administratie al ASR, respectiv Comisia de Cenzori ASR pentru perioada ianuarie 2013 – decembrie 2015.

Noul consiliu de administratie este format din: N. Joni – presedinte, A. Campurean si S. Panaitescu – vicepresedinti, S. David – trezorier, R. Batrinu, S. Calarasu, E. Constantin, M. Costinas, D. Dehelean, G. Draghila, R. Iovanas, D. Mihailescu, M. Pop, D. Savu, G. Solomon, I. Topalof, F. Tusz – membri. Comisia de cenzori este formata din: L. Capornita, R. Pascu, M. Parvu.

Presedintele ASR domnul Adrian Campurean, a inmanat in cadrul Adunarii Generale urmatoarele premii ASR:
• Medalia Acad. Cornel Miklosi: prof. E. Bicsak (Cluj-Napoca), Dr.ing. S. Panaitescu (Timisoara), Ing. P. Tenchea (Timisoara)
• Placheta de Onoare a ASR: D. Stoian (Bistrita)
• Diploma de exelenta ASR: G. Glodean (Bistrita)
• Diploma ASR: N. Raiu (Cluj-Napoca), N. Bara (Cluj-Napoca), L. Schiop (Cluj-Napoca), I. Magda (Aiud)
• Diploma ASR: Filiala ASR Resita, Dr.ing. I. Tioc, Ing. S. David, Conf.dr.ing. T. Ene, Sing. F. Berinde.