Promovarea sudării la nivelul întregii societăți din România și sprijinirea membrilor săi pentru a asigura clienților acestora servicii de înaltă clasă armonizate la nivel european și internațional în domeniul sudării și al procedeelor conexe sudării.

Viziunea strategică a ASR privind dezvoltarea sudării în România – Orizont 2020

Industria românească să joace un rol conducător recunoscut în producția bazată pe tehnologiile de sudare, asigurând fabricația unor produse sudate la standarde de calitate riguroase și eficiente economic ca urmare a leadership-ului în concepția (proiectarea) produselor, tehnologiile de sudare și capabilitățile de producție cu asigurarea forței de muncă calificată.

Scopurile ASR

• Facilitarea achiziționării, sistematizării și vehiculării cunoștințelor științifice și tehnice din domeniul sudării prin organizarea de manifestări științifice (congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde), vizite, expoziții, și prin publicații periodice și neperiodice;

• Facilitarea contactelor între individualități și grupuri de specialiști interesați în promovarea sudării în economia națională;

• Facilitarea integrării în acest domeniu în comunitatea științifică internațională (organizații naționale similare, organisme internaționale, universități, companii specializate etc.);

• Favorizarea dezvoltării cercetărilor științifice și tehnice în domeniul sudării;

• Promovarea standardizării la nivel mondial;

• Promovarea aplicării în practica industrială a procedeelor moderne de sudare (tehnologii, echipamente, materiale);

• Promovarea igienei, protecției muncii și a protecției mediului înconjurător în domeniul sudării;

• Definirea, crearea și administrarea unui sistem de calificare / certificare a competenței personalului din domeniul sudării, pe baza standardelor internaționale și europene adoptate în România și a ghidurilor Institutului Internațional de Sudură (IIW) și ale Federației Europene de Sudură (EWF).