1. Misiunea ASR

         Promovarea sudării la nivelul întregii societăți din România si sprijinirea membrilor săi pentru a asigura clienților acestora servicii de înaltă clasă, armonizate la nivel european si internațional, in domeniul sudării si al procedeelor conexe sudării.

       2. Scopurile ASR

  • Facilitarea achiziționării, sistematizării și vehiculării cunoștințelor științifice și tehnice din domeniul sudării prin organizarea de manifestări științifice (congrese, simpozioane, conferințe, mese rotunde), vizite, expoziții și prin publicații periodice și neperiodice;
  • Facilitarea contactelor între individualități și grupuri de specialiști interesați în promovarea sudării în economia națională;
  • Facilitarea integrării în domeniul sudării în comunitatea științifică internațională (organizații naționale similare, organisme internaționale, universități, companii specializate etc.);
  • Favorizarea dezvoltării cercetărilor științifice și tehnice si a inovării din domeniul sudării; participarea la realizarea unor cercetări de interes public si privat ;
  • Promovarea unei imagini mai bune a sudării in societate, in special in rândul tineretului
  • Promovarea standardizării in sudură la nivel mondial, european si național
  • Promovarea aplicării în practica industrială a procedeelor moderne de sudare (tehnologii, echipamente, materiale);
  • Promovarea igienei, protecției muncii și a protecției mediului înconjurător în domeniul sudării;
  • Implementarea sistemului de calificare/certificare a competenței personalului din domeniul sudării pe baza standardelor europene și internaționale adoptate de România și a ghidurilor Institutului Internațional de Sudură și ale Federației Europene de Sudură.