New Oportunity for people with educational difficulties to acces jobs in materials joining technologies

O nouă oportunitate pentru personalul cu dificultăți de învățare de a accesa locuri de muncă din domeniul îmbinării materialelor

Acronim: MICROBOND

Programul de finanțare: ERASMUS+

Scop: Elaborarea unei metodologii pentru calificarea personalului care operează cu procese de microîmbinare, precum și a curriculei pentru instruirea acestora în vederea calificării. Sunt vizate trei procedee de microîmbinare: Microimbinarea prin Lipire cu Adezivi, Microîmbinarea Eutectică și Microîmbinarea Termosonică.

Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2016 – 31.08.2018

Obiectivele principale ale proiectului

1. Introducerea pe piața utilizatorilor de tehnologii de microîmbinare a unei noi calificări

2. Îmbunătățirea calificării formatorilor prin însușirea de tehnici moderne de predare

3. Promovarea echității pe piatț muncii prin susținerea forței de muncă având dificultăți fizice sau de învățare.

Activitățile propuse pentru implementare și rezultatele estimate

1. Evaluarea stării actuale a domeniului proceselor de microîmbinare, necesitățile utilizatorilor și normativele privind calificarea de personal, în vederea elaborarii unui ghid privind instruirea și calificarea personalului care operează cu procese de microîmbinare

2. Elaborarea de materiale educaționale conform curriculei specificate de ghidul elaborat

3. Organizarea unui curs pentru instruirea formatorilor

4. Organizarea de seminarii și workshop-uri pentru diseminarea informațiilor legate de implementarea și rezultatele proiectului.

Rezultate estimate

1. Ghid pentru instruirea și calificarea personalului operator de procese de microîmbinare

2. Suport de curs, prezentări, aplicație software educațională, video

3. Sistem de examinare (aplicație software pentru evaluarea cunoștințelor, baza de date cu întrebări și răspunsuri) în vederea calificării

Consorțiul care implementează proiectul este format din: