Conferinta ASR “SUDURA 2017” a fost organizata de ASR in colaborare cu Universitatea Tehnica Gheorghe Asachi din Iași și Sucursala ASR Iași. La conferință au participat peste 100 de specialiști din industrie, cercetare și învățământ superior. Programul conferinței a cuprins 23 de lucrări științifice. Lucrările științifice au fost publicate într-un volum de comunicări în format electronic (CD) și distribuit participanților. O parte din aceste lucrări vor fi publicate în revista SUDURA.

Cu ocazia conferinței au fost organizate la Iași și alte acțiuni ale Asociației:

• Ședința Comitetului Director al ASR

• Adunarea Generală a ASR

• Întâlnire președinți sucursale ASR

• Worksop – Mijloace noi de comunicare – instrument pentru promovarea colaborării în domeniul sudării

• Concursul profesional faza națională – Tineretul Sudează 2017

• Concursul Promovarea sudării bazată pe cunoaștere

Programul social a cuprins vizită la Palatul Culturii – Muzeul Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu și în Centrul vechi al orașului Iași.

Asociația de Sudură din România mulțumește co-organizatorilor și sponsorilor pentru sprijinul acordat:

Sponsori
CM METAL TRADING SRL Timisoara DUCTIL SA Buzău ESAB ROMANIA TRADING SRL București
 
NAMICON TESTING SRL București RYWAL RHC ROMANIA SRL BraȘov