• Manifestări științifice și tehnice

Rămâi la curent cu cele mai noi evenimente ale ASR, află ultimele manifestări științifice și tehnice, conferințe organizate de ASR sau la care asociația noastră a luat parte.

  • Conferința internațională “SUDURA 2021” 22-23 aprilie 2021

Conferința internațională „SUDURA 2021” este organizată de ASR în parteneriat cu Centrul Universitar UBB din Reșița. Anul 2021 este anul în care se sărbătoresc 250 ani de activitate industrială în Banatul montan. Pentru a marca acest eveniment, sesiunea plenară a conferinței va include o lucrare comemorativă privind evoluția sudării la uzinele din Reșița în ultimul secol.

Conferința, acțiunile și evenimentele aferente acesteia se vor desfășura în variantă hibridă, față în față la sediul Centrului Universitar UBB din Reșița, Piața Traian Vuia, Nr. 1 –4, și online.

Conferința se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ superior. Conferința „SUDURA 2021” are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.

Un accent special se va acorda tematicilor:

  • Stadiul actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de îmbinare, inclusiv prin fabricație aditivă
  • Sudarea ecologică -de la proiectare la reciclare
  • Informatizarea proceselor de educație în domeniul sudării.

Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială dedicată creativității studenților. O secțiune tehnico-comercială va fi, de asemenea, organizată pentru furnizorii de echipamente, servicii și consumabile interesați.

International Conference “WELDING 2021”  – Final Programme [EN]

Conferința internațională “SUDURA 2021” – Program final [Ro]

International Confernce “WELDING 2021” / Conferința internațională “SUDURA 2021” – Papers abstracts / Rezumatele lucrărilor

“Welded Art” Virtual Exhibition

Sesiune tehnico-economică

 

 
In anul 2020 Universitatea Politehnica Timisoara, membru al ASR din anul 1995, sarbatoreste centenarul existentei sale.
Pentru a marca acest eveniment, Asociatia de Sudura din Romania organizeaza impreuna cu Universitatea Politehnica  Timisoara simpozionul cu tema “Sudarea la Politehnica centenara”.
Simpozionul va avea loc miercuri 04.11.2020 ora 11:00 si se va
desfasura on line pe platforma Zoom.
Programul simpozionului este urmatorul:
      o    Prof. dr. ing. Florin Drăgan, Rectorul UPT – Deschidere oficială
      o    Ing. ec. Răzvan Bătrînu, Președintele ASR – Cuvânt de salut
      o    Moment festiv: Înmânarea medaliei ASR „Acad. Corneliu Mikloși” domnului Prof. dr. ing. V. A. Șerban (UPT),
            Laudatio:  Prof. dr. ing. Dorin Dehelean (ASR)
      o    Prof. dr. ing. V. A. Șerban (UPT) – Sudarea la Politehnica centenară
      o    Prof. dr. ing. R. Băncilă (UPT) – Istoria și evoluția construcțiilor metalice sudate la Universitatea Politehnica Timișoara
      o    Intervenții ale participanților
      o    Concluzii, perspective

 

Conferința ASR “Sudura 2020” cu tema “Educație, cercetare și inovare în domeniul sudării” a avut loc în perioada 20-22 octombrie 2020 într-un mod de organizare hibrid. Partenerii evenimentului au fost Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești și Academia de Științe Tehnice din România.

Deschiderea festivă și sesiunea plenară a conferinței s-au desfășurat la Universiatea Petrol-Gaze din Ploiești cu transmitere on-line, iar celelalte acțiuni ale conferinței au avut loc on-line.

Conferința a inclus 21 lucrări științifice, o sesiune tehnico-comercială la care au participat firmele SC Abicor Binzel SRL Ploieștu, SC CM METAL SRL Timișoara și SC Ductil SA Buzău, precum și un workshop organizat în cadrul proiectului european DIGIWELD privind utilizarea realității virtuale în instruirea personalului sudor. Programul conferinței poate fi consultat aici.

Cu ocazia deschiderii conferinței președintele ASR dl. Răvan Batrinu a înmânat dlui. prof. dr. ing. Mihail Minescu de la UPG Ploiești medalia “Acad. C. Mikloși” pentru meritele sale în promovarea ASR.

Volumul cuprinzand lucrarile prezentate poate fi obtinut de la Secretariatul ASR.

Asociaţia de Sudură din România, în parteneriat cu SC COMPA SA Sibiu și Sucursala ASR Sibiu, organizează în perioada 17- 18 octombrie 2019 la Sibiu Conferinţa anuală a coordonatorilor sudării. Vă invităm să consultați programul evenimentului!

În perioada 10 -12.04 2019 au avut loc la Universitatea Craiova o serie de acțiuni ale ASR si anume: Adunarea generală a ASR, Conferința „Sudura 2019”, concursurile profesionale ale ASR “Tineretul creează” și „Tineretul sudează”, atelierul pentru studenți ”Viziune și creație”, ședința Consiliului Director al ASR, întâlnirea anuală a președinților sucursalelor ASR, ședința Comitetului de Direcție al ASR CertPers și ședința Colegiului de redacție al revistei „Sudura”. La aceste acțiuni, organizate de ASR prin Sucursala ASR Craiova în parteneriat cu Universitatea din Craiova, au participat peste 90 persoane, inclusiv o delegație din Republica Moldova.