Asociația de Sudură din România (ASR) este o organizație profesională neguvernamentala și independentă, cu statut de persoană juridică fără scop lucrativ, fondată în anul 1990. Fondarea ASR este consecința unei tradiții în domeniul sudării în țara noastră.

Momentele care marchează această tradiție sunt:

• 1937: Înființarea, la Timișoara, a Cercului pentru Încurajarea Sudurii

• 1952: Înființarea la Institutul Politehnic din Timișoara a Secției de Utilaj și Tehnologie a Sudării (primul șef de catedră: Academician Corneliu Mikloși)

• 1954: Înființarea Secției de Sudură (primul șef de secție: Academician Corneliu Mikloși) și a Secției de Rezistența Materialelor (primul șef de secție: Academician Ștefan Nădășan), în cadrul Bazei de Cercetări Științifice din Timișoara a Academiei Române

• 1970: Înființarea Centrului de Sudură și Încercări la Oboseală, CSIO Timișoara subordonat Ministerului Construcțiilor de Mașini, prin unirea colectivelor Secțiilor de Sudură și Rezistență Materialelor de la Bază din Timișoara a Academiei Române (director fondator: Academician Traian Sălăgean).

• 1974: Transformarea CSIO Timișoara în Institutul de Sudură și Încercări de Materiale ISIM – Timișoara (director: Academician Traian Sălăgean)

• 1990: Înființarea Asociației de Sudură din România

Președinte de onoare ASR

Prof. dr. ing. Viorel Micloși

Președinti ASR

Ing. Sorin David
2022-2024
Ing. Răzvan Bătrînu
2019-2021
Dr. ing. Șerban Panaitescu
2016-2018
 Dr. ing. Nicolae Joni
2013 – 2015
Dr. ing. Adrian Câmpurean
2010 – 2012
  Prof. dr. ing. Emil Constantin
2007 – 2009
Ing. Dorin Stoian
2004 – 2006
Prof. dr. ing. Viorel Micloși
2001 – 2003
Prof. dr. ing. Dorin Dehelean
1994 – 2000
  Prof. dr. ing. Dragoș Cioclov
1990 – 1993

Directori executivi ASR

     Prof.dr.ing. Dorin Dehelean 1994 – 2000  2009 – prezent Dr. ing. Clara Boarnă 2001 – 2008