Elaborarea unui ghid de calificare pentru personalul de sudare prin frecare cu element rotitor (FSW)

Acronim: FSW-TECH

Programul de finanțare: ERASMUS+

Sudarea prin frecare cu element activ rotitor FSW este un procedeu modern de sudare care cunoaste in prezent o aplicare in volum din ce in ce mai mare in diferite sectoare industriale ca … . Utilizarea procedeului se realizeaza in variante mecanizate sau robotizate.

Proiectul FSW – TECH este strans legat de creșterea volumului utilizării procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor in Europa și necesitatea evidentă a personalului calificat pentru utilizarea acestui procedeu de sudare.

Proiectul promoveaza învățarea de-a lungul vieții prin formare continua si urmareste elaborarea unui ghid de calificare pentru sudarea prin frecare cu element activ rotitori.

Proiectul se referă la elaborarea unui ghid pentru noi profiluri profesionale – inginer, specialist si operator pentru sudare prin frecare cu element activ rotator. In cadrul proiectului se vor elabora, de asemenea, manuale de instruire pentru cele trei niveluri de pregătire profesionala, precum materiale multimedia în 4 limbi (engleza, romana, slovaca si slovena).

Durata proiectului este de 24 luni (30.11.2017 – 30.11.2019)

Link website: http://www.fsw-tech.eu/index.html

ERASMUS + KA2: 2017-1-SK01-KA202-035415