Curs Inginer Sudor International/European la Chisinau

O nouă vizită la UTM – Universitatea Tehnica a Moldovei a prof., dr. ing. Dorin DEHELEAN, director executiv al ASR – Asociatia de Sudura din Romania, s-a încununat cu încheierea unui nou acord (adițional) între #UTM și #ASR privind organizarea unui curs de calificare la nivel de inginer sudor internațional/european (IWE), urmând ca partea teoretică a cursului să se desfășoare prin sistem de videoconferință, iar cea practică – în laboratorul de sudare al UTM. Perioada de desfășurare a cursului: 2.09.2019 – 30.05.2020. Responsabil de curs din partea #ASR – dr. ing. Feier Anamaria, iar din partea #UTM – conf. univ., dr. Rodion Ciuperca.
https://utm.md/…/curs-iwe-in-domeniul-sudurii-sub-auspicii…/