Curs pentru calificarea de Proiectant internaţional de structuri sudate nivel standard (IWSD-S)

Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru executarea activităţilor de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric. Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare în acord cu cerintele standardelor europene armonizate si legislatia europeana/nationala privind comercializarea produselor pentru constructii.

Oferta

START:
septembrie 2, 2024
DURATION:
100
ID:
Course-05

Address

Timisoara, Romania   View map

Categories

Cursuri

Asociaţia de Sudură din România ASR organizează un curs de calificare la nivel european a personalului cu responsabilități de coordonare a sudării și anume proiectant internațional de structuri sudate.
Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru
personalul ce desfăşoară activităţi de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric si a avea un nivel de cunostinte si de buna practica la un nivel care sa satisfaca necesitatile industriei europene de fabricatie prin sudare in acord cu standardele europene.
Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului
IAB 201r10.

Conţinutul cursului

Durata totală a cursului este de 100 ore pentru nivelul IWSD–S, conținutul cursului fiind următorul:Tehnologia sudării (25h), Rezistența materialelor (25h), Proiectarea structurilor sudate (25h), Proiectarea îmbinărilor sudate (25h).
Condiţii de acces la curs
Accesul la curs este similar accesului la cursul de specialist sudor internațional pentru nivelul standard (minim absolvent școală vocațională 4 ani, cu 2 ani experiență practică în domeniul sudării, vârsta min. 20 ani).
Cursanților care au deja calificarea de IWE, IWT sau IWS le este recunoscută partea 1 a cursului și anume partea de „Tehnologia sudării” (25 ore) și „Rezistența materialelor” (25 ore); examenul va
cuprinde întrebări din toate capitolele. În felul acesta, posesorii de diplome IWE, IWT sau IWS vor trebui să participe la 50 ore de curs pentru nivelul IWSDS.

Pentru inscriere la acest curs puteti utilizati butonul de mai jos sau formul de contact.

INSCRIE-TE ACUM
Language