Courses

All Seminarii Cursuri

Seminar – Specificația și calificarea procedurilor de sudare a metalelor.

– Informare privind stadiul și tendințele standardizării în domeniul specificațiilor și calificării procedurilor de sudare a metalelor

– Prezentarea noilor standarde din domeniu

– Clarificarea unor cerințe ale standardelor ca urmare a solicitării participanților

Language