Curs pentru obținerea calificării de Tehnolog Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de Tehnolog Sudor Internaţional sau europea9 IWT/EWT) este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de tehnolog sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice). Condiții de acces la curs: Absolvent școală tehnică postliceală (2 ani)

Oferta

START:
septembrie 6, 2024
DURATION:
369 ore
ID:
Course-03
CREDIT:
15

Address

Timisoara, Romania   View map

Categories

Cursuri
Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează un curs de calificare la nivel de tehnolog sudor internaţional/european(IWT/EWT).Personalul sudor deţinător al diplomei de tehnolog sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de tehnolog sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).

Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IIW IAB 252-r19.

Monitorizarea cursului, examinarea candidaţilor şi eliberarea diplomelor de Tehnolog Sudor Internaţional/European(IWT/EWT) sunt asigurate de ASR CertPers, Organismul Naţional Autorizat (ANB) pentru România pentru a implementa sistemul internaţional/european de calificare a personalului sudor.

Conţinutul cursului

Cursul este structurat pe 3 părţi şi anume:

–         Partea 1 (pregătire teoretică, 91 ore);

–         Partea 2 (instruire practică, 60 ore);

–         Partea 3 (pregătire teoretică, 218 ore).

Durata totală a cursului este 369 ore.

Pentru inscriere la acest curs puteti utilizati butonul de mai jos sau formul de contact.

INSCRIE-TE ACUM
Language