Curs pentru obținerea calificării de Specialist Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de Specialist Sudor Internaţional sau europea (IWS/EWS) este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de specialist sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice). Condiții de acces la curs: Absolvent școală vocațională tehnică (4 ani), 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta min. 20 ani

Oferta

START:
octombrie 7, 2024
DURATION:
249 ore
ID:
Course-04

Address

Timisoara, Romania   View map

Categories

Cursuri
Cursul de Specialist Sudor Internațional / European(IWS/EWS), curs destinat absolventilor de școala vocațională tehnică (4 ani) care au 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta min. 20 ani. Cursul este  în conformitate cu cerințele standardului SR EN ISO 3834-2, personalul de coordonare a sudării trebuie să aibă cunoștințe tehnice conform SR EN ISO 14731 cu un nivel al cunoștințelor dependent de clasa de execuție și gradul de oțel utilizat în procesul de fabricație.
Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IIW IAB 252-r19.
Monitorizarea cursului, examinarea candidaţilor şi eliberarea diplomelor de Specialist Sudor Internaţional/European(IWS/EWS) sunt asigurate de ASR CertPers, Organismul Naţional Autorizat (ANB) pentru România pentru a implementa sistemul internaţional/european de calificare a personalului sudor.

Pentru inscriere la acest curs puteti utilizati butonul de mai jos sau formul de contact.

INSCRIE-TE ACUM
Language