Curs pentru obţinerea calificării de Inginer Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de inginer sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice). Condiții de acces la curs: Diplomă de inginer sau subinginer

Ofertă

START:
septembrie 6, 2024
DURATION:
448 ore
ID:
Course-02
CREDIT:
3

Address

Timisoara, Romania   View map

Categories

Cursuri
Asociaţia de Sudură din România (ASR) organizează un curs de calificare la nivel de inginer sudor internaţional/european. Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de inginer sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).

Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului Institutului Internaţional de Sudură IIW IAB 252-r19.

Monitorizarea cursului, examinarea candidaţilor şi eliberarea diplomelor de Inginer Sudor Internaţional/European sunt asigurate de ASR CertPers, Organismul Naţional Autorizat (ANB) pentru România pentru a implementa sistemul internaţional/european de calificare a personalului sudor.

Conţinutul cursului

Cursul se desfășoară în regim mixt:

curs online în sistem de videoconferință cu conectare individuală (155 ore, orele de curs fiind programate în zilele de vineri între orele 17:00-20:00 și sâmbătă între orele 8:00- 14:00)

studiu individual pe platformă electronică de instruire (255 ore)

– lucrări practice în laborator (38 ore)

Durata totală a cursului este 448 ore.

Pentru inscriere la acest curs puteti utilizati butonul de mai jos sau formul de contact.

INSCRIE-TE ACUM
Language