Curs pentru calificarea de Proiectant internaţional de structuri sudate nivel standard (IWSD-C)

Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru executarea activităţilor de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric. Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare în acord cu cerintele standardelor europene armonizate si legislatia europeana/nationala privind comercializarea produselor pentru constructii.

Oferta

START:
aprilie 22, 2024
DURATION:
175
ID:
Course-10

Address

Timisoara, Romania   View map

Categories

Cursuri

Asociaţia de Sudură din România ASR organizează curs de calificare la nivel european a personalului cu responsabilități de coordonare a sudării și anume proiectant internațional de structuri sudate.
Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru personalul
ce desfăşoară activităţi de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric si a avea un nivel de cunostinte si de buna practica la un nivel care sa satisfaca necesitatile industriei europene de fabricatie prin sudare in acord cu standardele europene.
Cursul este organizat prin Centrul ASR de formare/calificare a personalului şi satisface cerinţele ghidului IAB 201r10.

Conţinutul cursului
Durata totală a cursului este 175 ore pentru nivelul IWSDC, conținutul cursului fiind
următorul:

Tehnologia sudării 25 ore (IWSDC)

Rezistența materialelor 25 ore (IWSDC)

Proiectarea structurilor metalice de tip plăci sudate 25 ore (IWSDC)

Proiectarea structurilor sudate pentru a răspunde scopului 25 ore (IWSDC)

Proiectarea structurilor sudate 25 ore (IWSDC)

Proiectarea îmbinărilor sudate 25 ore (IWSDC)

Fabricație, costuri, calitate și inspecție 25 ore (IWSDC

Condiţii de acces la curs
Accesul la cursul de IWSDC: minim absolvent școală tehnică postliceală 2 ani.
Cursanților care au deja calificarea de IWE, IWT sau IWS le este recunoscută partea 1 a cursului și anume partea de „Tehnologia sudării” (25 ore) și „Rezistența materialelor” (25 ore); examenul va cuprinde întrebări din toate capitolele.

Pentru inscriere la acest curs puteti utilizati butonul de mai jos sau formul de contact.

INSCRIE-TE ACUM
Language