Courses

All Seminarii Cursuri

Curs pentru obţinerea calificării de Inginer Sudor Internațional / European – Oferta Speciala

Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de inginer sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).
Condiții de acces la curs: Diplomă de inginer sau subinginer

Seminar – Calificarea personalului de executie pentru sudare și procedee conexe.

– Trecerea în revistă a conceptelor de calificare, certificare, aprobare/autorizare a sudorilor și operatorilor sudori

– Standardele pentru examinarea în vederea calificării a sudorilor și operatorilor sudori pentru sudarea metalelor și ghidurile IIW și EWF

– Determinarea variabilelor esențiale și a domeniilor de calificare și de notare a acestora la calificarea sudorilor pentru oțeluri (SR EN ISO 9606-1:2014)

Curs pentru obținerea calificării de Tehnolog Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de Tehnolog Sudor Internaţional sau europea9 IWT/EWT) este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de tehnolog sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).
Condiții de acces la curs: Absolvent școală tehnică postliceală (2 ani)

Curs pentru obținerea calificării de Specialist Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de Specialist Sudor Internaţional sau europea (IWS/EWS) este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de specialist sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).
Condiții de acces la curs: Absolvent școală vocațională tehnică (4 ani), 2 ani experiență practică în domeniul sudării și vârsta min. 20 ani

Curs pentru calificarea de Proiectant internaţional de structuri sudate nivel standard (IWSD-S)

Obiectul cursului este de a educa personalul pentru a satisface criteriile cerute pentru executarea activităţilor de proiectare a unor structuri sudate ca, de exemplu, construcții metalice, poduri, recipiente sub presiune, conducte şi reţele de conducte, recipiente de stocare, platforme marine, construcţii navale, maşini grele, echipament hidroelectric. Cursul oferă un nivel de cunoștințe și de bună practică care satisface necesitățile industriei europene de fabricație prin sudare în acord cu cerintele standardelor europene armonizate si legislatia europeana/nationala privind comercializarea produselor pentru constructii.

Curs pentru obţinerea calificării de Inginer Sudor Internațional / European

Personalul sudor deţinător al diplomei de inginer sudor internaţional sau european este calificat pentru a desfăşura activităţi de coordonare a sudării în conformitate cu cerinţele standardului SR EN ISO 14731 (Coordonarea sudării. Sarcini şi responsabilităţi). Diploma de inginer sudor internaţional sau european este menţionată, de asemenea, în standardul SR EN ISO 3834 (Cerinţe de calitate pentru sudarea prin topire a materialelor metalice).
Condiții de acces la curs: Diplomă de inginer sau subinginer

Curs Operator de sisteme mecanizate, orbitale și/sau robotizate de sudare

Accesul la curs este permis persoanelor care au cunoștințe relevante despre procesele de sudare implicate. Cursul este compus din 3 secțiuni, independente, fiecare secțiune având o finalitate proprie prin examinare urmată de certificare (în cazul promovării examenelor).

Seminar – Sudarea în construcții. Noul standard SR EN 1090-2:2018

PERSOANE CĂRORA LI SE ADRESEAZĂ SEMINARUL

Personal de coordonare a sudării (ingineri, tehnicieni, maiștri, șefi de echipă), proiectanți de structuri metalice, organisme de formare și lectori ai acestora, organisme de inspecție/certificare

Durata seminarului: 6 ore

Perioada: 12 și 13 februarie 2019, orele 16,00 – 19,00

Participanţilor li se înmânează un suport de curs pe suport electronic, iar la sfârşitul seminarului, un atestat de participare din partea ASR

Language