Conferința internațională „SUDURA 2021” este organizată de ASR în parteneriat cu Centrul Universitar UBB din Reșița. Anul 2021 este anul în care se sărbătoresc 250 ani de activitate industrială în Banatul montan. Pentru a marca acest eveniment, sesiunea plenară a conferinței va include o lucrare comemorativă privind evoluția sudării la uzinele din Reșița în ultimul secol.

Conferința, acțiunile și evenimentele aferente acesteia se vor desfășura în variantă hibridă, față în față la sediul Centrului Universitar UBB din Reșița, Piața Traian Vuia, Nr. 1 –4 dar și online.

Conferința se adresează specialiștilor din industrie, cercetare și învățământ superior. Conferința „SUDURA 2021” are o tematică largă cuprinzând noutăți în domeniul sudării sub aspectul procedeelor, materialelor și aplicațiilor.

Un accent special se va acorda tematicilor:

  • Stadiul actual și tendințe în dezvoltarea sudării și a tehnicilor de îmbinare, inclusiv prin fabricație aditivă
  • Sudarea ecologică -de la proiectare la reciclare
  • Informatizarea proceselor de educație în domeniul sudării.

Programul conferinței va cuprinde o secțiune specială dedicată creativității studenților. O secțiune tehnico-comercială va fi, de asemenea, organizată pentru furnizorii de echipamente, servicii și consumabile interesați.

Termene

  • Trimiterea rezumatelor: 31 ianuarie 2021
  • Acceptarea rezumatelor: 15 februarie 2021
  • Trimiterea lucrărilor în extenso: 15 martie 2021
Registered papers