ADUNAREA GENERALA ASR
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti

Ordinea de zi:
1. Prezentarea Raportului Consiliului de Administratie al ASR pe anul 2012
2. Prezentarea si aprobarea bilantului financiar contabil pe anul 2012 si a raportului Comisiei de cenzori
3. Adoptarea programului de activitate si al bugetului ASR pentru anul 2013
4. Stabilirea cotizatiilor ASR 2014 si propunerea de program de activitate pe anul 2014
5. Informare privind activitatea EDITURII SUDURA SRL pe anul 2012 si programul de activitate pe anul 2013
6. Informare privind activitatea ASR CertPers pe anul 2012 si programul de activitate pe anul 2013
7. Premierea unor filiale si membri ASR, premierea castigatorilor concursului „Promovarea sudarii bazata pe cunoastere”, premierea castigatorilor fazei finale a concursului profesional “Tineretul sudeaza” – editia a XVIII-a
9. Diverse

Dintre deciziile aprobate in cadrul Adunarii Generale amintim: aprobarea raportului de activitate si rezultatelor financiare pe anul 2012, precum si programului de activitate si bugetului pentru cheltuieli pentru anul 2013. S-a aprobat mentinerea cotizatiilor ASR in anul 2014 la nivelul anului 2013.

Presedintele ASR, domnul Nicolae Joni, a inmanat in cadrul Adunarii Generale a ASR urmatoarele premii:
• Medalia Acad. Cornel Miklosi: Prof. Radu Iovanas (Brasov)
• Placheta de Onoare a ASR: Dr. ing. Adrian Campurean (Bucuresti)
• Diploma ASR: Filiala ASR Cluj, Ing. Cornel Buda (presedinte filiala) si Ing. Mircea Costinas