În ziua de 22.04.2015 a avut loc la Arad Adunarea Generală a ASR la care au fost aprobate raportul de activitate și rezultatele financiare pe anul 2014, precum și programul de activitate și bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015. S-a aprobat menținerea cotizațiilor ASR în anul 2016 la nivelul anului 2015.

Cu ocazia acestei Adunări Generale a avut loc și alegerea noului Consiliul de Administrație și a comisiei de cenzori pentru perioada 1 ianuarie 2016 – 31 decembrie 2018. Consiliul de Administrație nou ales este compus din următorii membri:

1. BĂTRÎNU Răzvan, Ing. – Director General DUCTIL S.A. Buzău

2. BODEA Marius, Prof. dr. ing. – Universitatea Tehnică din Cluj Napoca

3. CĂLĂRAȘU Sorin, Ing. – Director General TEHNOSUD ENGINEERING S.R.L. Ploieşti

4. CÂMPUREAN Adrian, Dr. ing. – Director General OMNISUD S.R.L. Bucureăști

5. COSTINAȘ Mircea, Ing. – SUDOMETAL SRL Cluj Napoca

6. DAVID Sorin, Ing. – Director General POWERDESK S.R.L. Reșița

7. DUMITRAȘCU Dorel, Ing. – Director General ANTU CONSULTING SRL București

8. DEHELEAN Dorin, Prof. dr. ing. – Director Executiv ASR

9. IOVĂNAȘ Radu, Prof. dr. ing. – Universitatea Transilvania Braşov

10. JONI Nicolae, Dr. ing. – Manager ROBCONTM S.R.L. Timișoara

11. MIHĂILESCU Danuț, Prof. dr. ing. – Universitatea Dunărea de Jos Galați

12. PANAITESCU Șerban, Dr. ing. – Timișoara

13. POP Mircea, Ing. – Director, COMELF S.A. Bistrița

14. SAVU Dănuț, Conf. dr. ing. – Universitatea din Craiova

15. ȘTIR Adrian, Ing. – COMPA S.A. Sibiu

16. TOPALOF Ion, Ing. – TIGITRANS S.R.L. Constanța

17. TUSZ Francisc, Prof. dr. ing. – TOP LEVEL S.R.L. Arad

Din Comisia de Cenzori fac parte următorii membri:

  • CAPORNIŢA Liviu, Ing. – Director comercial DUCTIL S.A. Buzău
  • MESZAR Gabriella, Dr. ing. – INTER SPOSRT S.R.L. Arad
  • PASCU Romulus, Dr. ing. – Timișoara

Consiliul de administrație s-a retras pentru prima sa ședință, având ca obiect alegerea conducerii sale. Rezultatul alegerii este următorul:

  • Președinte – Dr. ing. Șerban Panaitescu
  • Vicepreședinte – Ing. Răzvan Batrînu
  • Vicepreședinte – Dr. ing. Nicolae Joni
  • Trezorier – Ing. Sorin David