Ing. Petru Tenchea

(1947-2019)

Petru Ţenchea s-a născut la Timisoara in data de 4.02.1947 intr-o familie de intelectuali autentici. Tatăl său a fost un reputat avocat cu doctorat in Franța, mama sa, o distinsă profesoară de biologie, iar bunicul matern, acad. Alexandru Borza, este cel mai cunoscut botanist romȃn, creator al Grădinii botanice din Cluj.

De mic copil a luat contact cu cărțile din bogata bibliotecă a familiei, cu literatura, cu limbile străine.  Având o inclinare nativă spre botanică, accentuată, probabil, de moștenirea genetică, a iubit natura si a cutreierat in tinerețe, cu pasiune, munții. A ales, totuși, calea unei cariere tehnice.

A fost un elev, un student, un inginer studios care nu a încetat să citească si să învețe pȃnă la sfârșitul vieții. Pentru el „calitatea începea cu educația si se termina cu educația”, cum spunea adeseori, citându-l pe Ishigawa.

Cea mai mare parte a activității sale profesionale s-a desfășurat la Institutul de Sudură si Încercări de materiale ISIM Timisoara unde a participat ȋn mod efectiv la realizarea unor lucrări de anvergură, unele cu caracter strategic național, din perioada de glorie a institutului aflat sub conducerea acad. Traian Sălăgean. Aici l-a cunoscut pe regretatul dr. Mircea Rațiu, al cărui discipol a devenit, si care i-a deschis interesul pentru managementul calității si standardizare, domenii in care a devenit un expert recunoscut si apreciat, atât in tară, cȃt si in străinătate.

Înzestrat cu un talent didactic deosebit, a desfășurat o activitate didactică remarcabilă la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir.

A activat, de asemenea,  in cadrul Asociației Romȃne de Standardizare  ASRO unde a condus mulți ani, cu entuziasm si competenţă, comitetele tehnice de standardizare pe probleme de sudare si examinări nedistructive.

Încercând a sintetiza principalele calități ale lui Puiu Ţenchea aş remarca, ȋn mod special, cultura enciclopedică, talentul lingvistic, competenţa profesională, pasiunea, seriozitatea, dorința de cunoaștere, entuziasmul şi implicarea efectivă in activitatea profesională. Era un adept declarat al „lucrului bine făcut”.

A înţeles mai bine decât oricine rolul voluntariatului intr-o asociație profesională. Președinte al Sucursalei Timisoara a Asociației de Sudură din Romȃnia, redactor responsabil al revistei „Sudura”, lector la cursurile ASR, organizator si moderator a numeroase seminarii tehnice, ȋn toate aceste poziții s-a remarcat prin nivelul elevat al activității depuse.

Gata oricând să se implice, cred că nu a refuzat niciodată vreo solicitare de a transmite cunoștințele sale altora, fapt care l-a menținut veșnic ocupat, chiar si ȋntr-o perioadă a vieții când majoritatea colegilor de generație au renunțat la o viață profesională activă. Această disponibilitate permanentă i-a cauzat, însă, uneori, şi dificultăți sub presiunea termenelor.

Cu un talent oratoric deosebit, a încȃntat, de multe ori, colegii si asistența cu ocazia prelegerilor si conferințelor pe care le-a susținut. Fiecare prezentare era practic un show, apreciat de participanți, in care expunerea competentă si persuasivă era condimentată cu umor fin.

Meritele deosebite ale inginerului Petru Ţenchea au fost apreciate de societate. Asociația de Sudură din România i-a conferit medalia „Acad. Cornel Mikloși”, cea mai înaltă distincție a asociației,  precum si Placheta „Dr. Clara Boarna”. A fost distins cu numeroase premii si diplome de către Asociația Generală a Inginerilor  din România, in cadrul căreia participa regulat şi activ la „Săptămâna calității”, si Asociația Romȃnă de Standardizare.

Dispariția in ziua de 23 noiembrie 2019 a lui Petru Ţenchea reprezintă o mare pierdere pentru Asociația de Sudură din Romȃnia, pentru întreaga comunitate profesională a sudării. El lasă in urma sa un gol imens.

Petru Ţenchea va rămâne in amintirea celor care l-au cunoscut ca un reputat inginer, un specialist desăvârșit in domeniul managementului calității si al standardizării, un intelectual de înaltă clasă, un om deosebit.

 

Dorin Dehelean