Standardizare

Comitetele tehnice de standardizare ale ASRO si comitetele tehnice ale CEN/CENELEC (CLC) si ISO/CEI care desfasoara activitate in domeniul sudarii si al procedeelor conexe, al examinarilor nedistructive si al otelurilor:

Subdomeniu

ASRO

Nivel european

Nivel internațional

Sudarea metalelor și procedee conexe (tăiere termică, acoperiri prin pulverizare termică, lipire tare și lipire moale etc.)

CT 39, Sudare și procedee conexe (include fostul CT 155, Acoperiri prin pulverizare termică și sudarea materialelor plastice)

Expert ASRO: Ing. Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 121;

CEN/TC 240;

CEN/TC 249/WG 16

 

ISO/TC 44;

IIW;

ISO/TC 107/WG 1

 

Examinări nedistructive (cu caracter general)

CT 40, Examinări nedistructive

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 138

 

ISO/TC 135

 

Oțeluri și încercările lor

CT 42, Oțeluri și feroaliaje (include fostul CT 41 – Încercări mecanice ale metalelor)

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Florian ZĂMAN

Secretar: Ing. Cristina POPA

ECISS/TC 100; 101;

103; 104;

105; 107;

108; 109;

111

ISO/TC 17/SC 1; 3; 4; 7; 9; 10; 11; 12; 15; 16; 17; 19; 20;

ISO/TC 164

 

Echipament pentru sudare cu arc electric și pentru sudare electrică prin presiune

CT 129, Sudare electrică

Expert ASRO: Ing. Elena Florica IONESCU

Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA

Secretar: Ing. Elena Florica IONESCU

CLC/TC 26A;

CLC/TC 26B

 

 

CEI/TC 26

 

Țevi de fontă şi oţel, racorduri şi accesorii și îmbinările acestora

CT 202, Țevi de fontă și oțel

Expert ASRO: Cristina POPA

Preşedinte: Ing. Petru ŢENCHEA

Secretar: Ing. Cristina POPA

CEN/TC 203; CEN/TC 342; ECISS/TC 110

ISO/TC 5

Echipament pentru protecție individuală la sudare și procedee conexe

CT 227, Mijloace individuale de protecție

Expert ASRO: Ing. Diana IORGA

Preşedinte:Ing. Emilia DOBRESCU

Secretar: Ing. Florentina PORUSCHI

CEN/TC 79; CEN/TC 85;

CEN/TC 158; CEN/TC 161; CEN/TC 162

ISO/TC 94

 


Comitetele tehice ASRO, inclusiv cele in patrimoniul carora intra standardele de aplicatie pentru produse sudate, sunt prezentate in detaliu pe site-ul ASRO

Patrimoniul de standarde romane din domeniul sudarii si al procedeelor conexe, examinarilor nedistructive si al otelurilor:

    ASRO/CT 39, Sudare si procedee conexe     

-    039.01 - Sudare prin topire și tăiere termică

-    039.02 - Personal pentru sudare și procedee conexe

-    039.03 - Specificația și calificarea procedurilor de sudare, lipire tare și pulverizare termică

-    039.04 - Niveluri de calitate și examinări nedistructive ale îmbinărilor sudate

-    039.05 - Încercări mecanice ale îmbinărilor sudate

-   039.06 - Materiale consumabile pentru sudare

-   039.07 - Echipament pentru sudare și tăiere cu gaze, cu fascicul de electroni și cu laser

-   039.08 - Sudare și tăiere cu fascicul de electroni și cu laser

-   039.09 - Sudare electrică prin presiune și sudare prin frecare

-   039.10 - Echipament pentru sudare electrică prin presiune

-  039.11 - Lipirea metalelor cu metal de adaos

-  039.12 - Pulverizare termică

-   039.13 - Sănătate și securitate și protecția mediului la sudare și procedee conexe

-   039.14 - Sudarea materialelor plastice

     ASRO/CT 40, Examinări nedistructive

-                                                                           -  040.01 - Standarde generale și calificarea personalului  pentru examinări nedistructive 

-  040.02 - Metode de suprafață

-  040.03 - Examinare cu ultrasunete

-  040.04 - Examinare cu radiații penetrante

-   040.05 - Examinare prin curenți turbionari

-  040.06 - Metode de verificare a etanșeității

-   040.07 - Emisie acustică

-   040.08 - Feritometrie, metoda termoelectrică, termografie cu radiații infraroși

    ASRO/CT 42, Oteluri si feroaliaje       

-         042.01 - Standarde generale

-         042.02 - Produse

-         042.03 - Încercări mecanice

-         042.04 - Metalografie

-         042.05 - Examinări nedistructive

-         042.06 - Alte încercări

    ASRO/CT 129, Sudare electrica       

-         129.01 - Echipament pentru sudare cu arc electric

-         129.02 - Echipament pentru sudare electrică prin presiune

    ASRO/CT 202, Tevi de fonta si otel       

-         202.01 - Produse

-         202.02 - Examinări nedistructive și încercări mecanice

    ASRO/CT 227, Mijloace individuale de protectie     

 -         227.01 - Echipament de protecție individuală la sudare și procedee conexe

  Lista standardelor române pentru produse sudate

In ASR Newsletter se publica lunar informatii referitoare la principalele standarde noi/revizuite din aceste domenii. Standardele pot fi procurate de la Asociația de Standardizare din România (ASRO) (http://www.asro.ro) – magazinul online http://www.magazin.asro.ro. Serviciul Vanzari - Abonamente ASRO tel.: 021-316 77 25; fax: 021- 317 25 14,312 94 88, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.. ASRO are deschise 16 Centre Zonale de Informare si Vanzare in cadrul Camerelor de Comert teritoriale din judeţele: Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita, Brasov, Cluj, Dolj, Galati, Ialomita, Iasi, Maramures, Mures, Suceava,Timis si Vâlcea.