Standardizare

Comitetele tehnice de standardizare ale ASRO si comitetele tehnice ale CEN/CENELEC (CLC) si ISO/CEI care desfasoara activitate in domeniul sudarii si al procedeelor conexe, al examinarilor nedistructive si al otelurilor:

Subdomeniu ASRO Nivel european Nivel international

Sudarea metalelor si procedee conexe (taiere termica, acoperiri
prin pulverizare termica, lipire tare
si lipire moale etc.)
CT 39
Sudare și procedee conexe (include fostul CT 155 - Acoperiri prin pulverizare termica si sudarea materialelor plastice)
Expert ASRO: Ing. Camelia NEGRILĂ
Presedinte: Ing. Petru ŢENCHEA
Secretar: Ing. Camelia NEGRILĂ

CEN/TC 121
CEN/TC 240

CEN/TC 249/WG 16
ISO/TC 44
IIW
ISO/TC 107/WG 1

Examinari nedistructive
(cu caracter general)
CT 40
Examinari nedistructive
Expert ASRO: Ing. Camelia NEGRILĂ
Presedinte: Ing. Petru ŢENCHEA
Secretar: Ing. Camelia NEGRILĂ

CEN/TC 138
ISO/TC 135
Oteluri si incercarile lor CT 42
Oteluri si feroaliaje

(include fostul CT 41 – Incercari mecanice ale metalelor)
Expert ASRO: Ing. Camelia NEGRILĂ
Presedinte: Ing. Florian ZĂMAN
Secretar: Ing. Camelia NEGRILĂ

ECISS/TC
100; 101;
103; 104;
105; 107;
108; 109;
111

ISO/TC 17/SC 1;
3; 4; 7; 9; 10; 11;
12; 15; 16; 17; 19;
20;
ISO/TC 164

Echipament pentru sudare cu arc electric si pentru sudare electrica prin presiune CT 129
Sudare electrica
Expert ASRO: Ing. Elena Florica IONESCU
Presedinte: Ing. Petru ŢENCHEA
Secretar: Ing. Elena Florica IONESCU

CLC/TC 26A
CLC/TC 26B
CEI/TC 26
Tevi de fonta şi otel, racorduri şi accesorii si imbinarile acestora CT 202
Tevi de fonta si otel
Expert ASRO: Ing. Camelia NEGRILĂ
Presedinte: Ing. Petru ŢENCHEA
Secretar: Ing. Camelia NEGRILĂ

CEN/TC 203;
CEN/TC 342;
ECISS/TC 110

ISO/TC 5
Echipament pentru protectie individuala la sudare si procedee conexe CT 227
Mijloace individuale de protectie
Expert ASRO: Ing. Diana IORGA
Presedinte: Ing. Emilia DOBRESCU
Secretar: Ing. Florentina PORUSCHI

CEN/TC 79
CEN/TC 85
CEN/TC 158
CEN/TC 161
CEN/TC 162
ISO/TC 94;

Comitetele tehice ASRO, inclusiv cele in patrimoniul carora intra standardele de aplicatie pentru produse sudate, sunt prezentate in detaliu pe site-ul ASROPatrimoniul de standarde romane din domeniul sudarii si al procedeelor conexe, examinarilor nedistructive si al otelurilor:
    ASRO/CT 39, Sudare si procedee conexe
      - 039.01 - Sudare prin topire si taiere termica
      - 039.02 - Personal pentru sudare si procedee conexe
      - 039.03 - Specificatia si calificarea procedurilor de sudare, lipire tare si pulverizare termica
      - 039.04 - Niveluri de calitate si examinari nedistructive ale imbinarilor sudate
      - 039.05 - Incercari mecanice ale imbinarilor sudate
      - 039.06 - Materiale consumabile pentru sudare
      - 039.07 - Echipament pentru sudare si taiere cu gaze, cu fascicul de electroni si cu laser
      - 039.08 - Sudare si taiere cu fascicul de electroni si cu laser
      - 039.09 - Sudare electrica prin presiune si sudare prin frecare
      - 039.10 - Echipament pentru sudare electrica prin presiune
      - 039.11 - Lipirea metalelor cu metal de adaos
      - 039.12 - Pulverizare termica
      - 039.13 - Sanatate si securitate si protectia mediului la sudare si procedee conexe
      - 039.14 - Sudarea materialelor plastice
    ASRO/CT 40, Examinari nedistructive
      - 040.01 - Standarde generale si calificarea personalului pentru examinari nedistructive
      - 040.02 - Metode de suprafata
      - 040.03 - Examinare cu ultrasunete
      - 040.04 - Examinare cu radiatii penetrante
      - 040.05 - Examinare prin curenti turbionari
      - 040.06 - Metode de verificare a etanseitatii
      - 040.07 - Emisie acustica
      - 040.08 - Feritometrie, metoda termoelectrica, termografie cu radiatii infrarosii
    ASRO/CT 42, Oteluri si feroaliaje
      - 042.01 - Standarde generale
      - 042.01 - Produse
      - 042.03 - Incercari mecanice
      - 042.04 - Metalografie
      - 042.05 - Examinari nedistructive
      - 042.06 - Alte incercari
    ASRO/CT 129, Sudare electrica
      - 129.01 - Echipament pentru sudare cu arc electric
      - 129.02 - Echipament pentru sudare electrica prin presiune
    ASRO/CT 202, Tevi de fonta si otel
      - 202.01 - Produse
      - 202.02 - Examinari nedistructive si incercari mecanice
    ASRO/CT 227, Mijloace individuale de protectie
      - 227.01 - Echipament de protectie individuala la sudare si procedee conexe
    Lista standardelor române pentru produse sudate

In ASR Newsletter se publica lunar informatii referitoare la principalele standarde noi/revizuite din aceste domenii.

Standardele pot fi procurate de la Asociația de Standardizare din România (ASRO) (http://www.asro.ro) – magazinul online http://www.magazin.asro.ro.

Serviciul Vanzari - Abonamente ASRO
tel.: 021-316 77 25; fax: 021- 317 25 14,312 94 88, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

ASRO are deschise 16 Centre Zonale de Informare si Vanzare in cadrul Camerelor de Comert teritoriale din judeţele: Alba, Arad, Bacau, Bihor, Bistrita, Brasov, Cluj, Dolj, Galati, Ialomita, Iasi, Maramures, Mures, Suceava,Timis si Vâlcea.