Revista SUDURA

Nr. 1/2017

 
 

Revista Sudura 1/2017

 

 

❯ Realizarea îmbinărilor oţel – aluminiu prin procedee alternative rapide

Luis Norberto López de Lacalle1, Gorka Urbikain Pelayo1, Ibon Azkona2, José-María Pérez3, Victor Verbiţchi4*, Radu Cojocaru4, Lia-Nicoleta Boţilă4, Cristian Ciucă4, Ion-Aurel Perianu4

1Universitatea din Ţara Bascilor, Bilbao, Spania; 2Firma Metal Estalki S.L., Ţara Bascilor, Spania, 3Centrul pentru Dezvoltare Tehnologică Industrială - CDTI, Madrid, Spania, 4Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Sudură şi Încercări de Materiale - ISIM Timişoara, România

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Sunt propuse anumite procedee alternative rapide pentru aplicare la elemente constructive de la automobile, unelte sau structuri metalice, cu protecţie la coroziune. Găurirea prin frecare a fost utilizată pentru găuri de O7,3 mm, urmată de filetare prin formare pentru M8x1,25 şi calibrare prin broşare rotativă, la următoarele imbinări: a. ţevi pătrate 30 mm x 30 mm din oţel AISI 1045 şi table din aliaj de aluminiu Al 5754 (grosime 1,5 mm); b. ţevi pătrate 30 mm x 30 mm din oţel inoxidabil AISI 304 şi table din aliaj de aluminiu Al 5754 (grosime 1,5 mm). S-a utilizat sudarea prin frecare cu element activ rotitor (friction stir welding, FSW), cu unelte avand pin de lungime 2,4 mm cu patru teşituri plane, respectiv pin conic, la turaţie de 1000 - 2000 rot/min, viteză de sudare de 20 - 80 mm/min, pentru imbinările: c. table din aliaj de aluminiu EN AW 1200 (grosime 2 mm), cu table de oţel S235 (grosime 3 mm); d. table de oţel S235 (grosime 1,5 mm), cu table din aliaj de aluminiu EN AW 1200 (grosime 2 mm). S-au efectuat măsurarea temperaturii procesului, analiza metalografică şi dimensională, incercarea la forfecare sau tracţiune şi incercări la coroziune.

 

 

❯ Modelarea numerică a procesului de încălzire inductivă în vederea îmbinării Zircaloy – Inox pentru aplicaţii nucleare

Marius Media1), Tiberiu Tudorache2), Călin Truță1)

1)Institutul de Cercetări Nucleare (ICN), Pitești, 2)Universitatea POLITEHNICA București

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Lucrarea prezintă modelarea încălzirii inductive statice în vid a unui ansamblu binar pentru obținerea îmbinării disimilare zircaloy – inox, prin lipire tare (brazare) eutectică fără material de adaos în zona de contact a celor două materiale. Ansamblul pieselor studiate se utilizează în instrumentarea nucleară. Modelarea numerică de tip cuplaj magneto-termic se realizează cu ajutorul pachetului de programe profesional Flux2D bazat pe metoda elementelor finite. Studiul urmărește determinarea câmpului de temperatură în piese și la interfață, influența calității contactului termic la interfață asupra desfășurării procesului de brazare cât și optimizarea geometriei de lucru. Rezultatele analizei numerice sunt comparate cu rezultate experimentale, mai precis cu imaginile metalografice ce pun în evidență apariția și aspectul stratului de eutectic Zr 76% + Fe 24% (at.) format prin termodifuzie, topit (>936oC) și ulterior solidificat la interfață, strat care constituie joncțiunea brazată în sine. Calculele efectuate permit alegerea unui regim de lucru astfel încât joncțiunea brazată să fie optimă d.p.d.v. geometric, mecanic și metalurgic, răspunzând următoarelor criterii: să păstreze coaxialitatea pieselor, să aibă rezistență mecanică suficientă și ductilitate acceptabilă. Datele utilizate în cadrul simulărilor numerice corespund instalației de brazare prin inducție în vid existentă la ICN, ce funcționează la frecvența fixă de 10 kHz.

 ❯ Tradiţii gălăţene în metamorfoza metalului prin artă şi sudare

Luigi Mistodie1, Carmen Cătălina Rusu1, Costică Voicu2

1Universitatea „Dunărea de Jos” din Galaţi, 2Industrial Parc SRL Galaţi

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Sculpturile în metal fac parte în mod unic din viaţa oraşului Galaţi. Lucrările expuse pe faleza Dunării şi în alte locaţii din municipiu au dăinuit peste decenii, transformându-se în simboluri ale armoniei dintre natura oraşului dintre ape, industria locală - port, şantier naval şi combinat siderurgic - şi spiritul creator al sculptorilor autohtoni, dublat de contribuţia şi experienţa sudorilor navalişti. Neglijată o bună perioadă de timp, sculptura în metal s-a trezit la viață prin organizarea în anii 2012 şi 2016 a noi tabere de sculptură. În lucrare sunt prezentate câteva din lucrările realizate de artiștii participanți în taberele de sculptură în metal și soluţii pentru susținerea și promovarea activităților în domeniul sudării, tehnologie de neînlocuit în crearea de bunuri materiale şi compoziții artistice, prin transformarea şi modelarea metalului. Pe baza experiențelor rezultate din colaborarea între organizatorii taberelor de sculptură și Facultatea de Inginerie din Galați, cât şi a bunei practici în domeniul ingineriei sudării, în lucrare se descriu câteva soluții pentru dinamizarea activităților aplicative, a practicii studenților și masteranzilor, prin atribuirea unor teme/proiecte având ca rezultat final, lucrări ornamentale de dimensiuni rezonabile, în domeniul „metal art”.

❯ Standarde europene armonizate cu Directiva europeană referitoare la echipamentele individuale de protecţie, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor conexe

Petru Țenchea

Președinte ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe

E-QSE CONSULTING S.R.L. Timișoara

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat: Sunt prezentate directivele europene referitoare la echipamente individuale de protecție, organismele de standardizare internaționale, europene și din România din acest domeniu și standardele europene armonizate pentru echipamente individuale de protecție, specifice sudării și procedeelor conexe.

 

❯ Dezvoltarea specializării „Ingineria sudării” la Universitatea POLITEHNICA din Bucureşti

Ionelia Voiculescu, Gabriel Iacobescu

Universitatea POLITEHNICA din București

e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

❯ ASOCIAȚIA INFORMEAZĂ

  • Personale - Felicitari Prof. Emil Constantin și aniversări 
  • Proiect Erasmus+ MICROBONDING
  • Oferta cursuri de inginer/tehnolog/specialist sudor internațional/european
  • Calendarul manifestărilor științifice 2017
  • Noutăți la revista SUDURA
  • Lista firmelor cu reclame în SUDURA 1/2017