Revista SUDURA

Nr. 4/2016


Revista Sudura 4/2016Standarde europene armonizate cu directiva europeană referitoare la securitatea maşinilor, aplicabile în domeniul sudării şi al procedeelor conexe
Petru Țenchea (1)
(1) Președinte ASRO/CT 39 – Sudare și procedee conexe
E-QSE CONSULTING S.R.L. Timisoara
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Sunt prezentate cu exemple cele trei tipuri de standarde de securitate, pe baza directivei referitoare la mașini. Sunt detaliați anumiți termeni cu definiții din standardul de tip A, EN ISO 12100:2010, Securitatea maşinilor. Principii generale de proiectare. Aprecierea riscului şi reducerea riscului (EN ISO 12100:2010). Sunt prezentate cele două standarde specifice sudării și procedeelor conexe (EN ISO 15012-4:2016 – Echipament de captare și de filtrare a fumului de sudare - Partea 4: Cerințe generale, un standard de tip B și EN ISO17916:2016 – Securitatea mașinilor de tăiere termică, un standard de tip C).

Aspecte practice ale coordonării activităţii de pulverizare termică
Florica Dumitraşcu (1)
(1)FAN WELDING CONSULTING S.R.L. Bucureşti
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Rezumat
Sunt evidențiate sarcinile și responsabilitățile personalului pentru coordonarea pulverizării termice. Sunt date informații noi despre standardizarea specificației acoperirii prin pulverizare termică, specificația procedurii de pulverizare termică și calificarea operatorilor pentru pulverizare termică. Toate cerințele sunt orientate către satisfacerea cerințelor din EN ISO 14922.

Structuri metalice sudate - Clase de execuţie conformSR EN 1090
Anamaria Feier (1), Radu Băncilă (2), Edward Petzek (2),(3)
(1) Asociația de Sudură din România, (2) Universitatea Politehnica din Timișoara, Facultatea de Construcții și Arhitectură, (3) SSF RO SRL Timișoara
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
Importanța standardizării pentru industria producătoare de construcții metalice sudate este foarte bine pusă în evidenţă prin exemplele care se întâlnesc zi de zi în uzină, pe șantier sau chiar în fazele incipiente ale proiectării.
Lucrarea de față evidențiază faptul că de la proiectant, beneficiar și executant toți trebuie să acorde o mare importanță respectării stricte a standardelor; comunicarea dintre proiectant – beneficiar - executant fiind foarte importantă. Decizia de a acorda o anumită clasă de consecință urmată de clasa de execuție a unei structuri, respectiv unor elemente din aceasta este foarte importantă; dacă de la început se alege o clasă de consecință, respectiv de execuție greșită, pot avea loc evenimente neplăcute. Uneori o decizie eronată poate duce chiar la colapsul structurii. Prin exemplele prezentate în lucrare se atrage atenția asupra importanței încadrării structurii, respectiv a elementelor acesteia, în funcție de încărcările la care sunt supuse și importanța acesteia.


Sudarea robotizată prin frecare cu element activ rotitor –provocare pentru fabricarea structurilor din aluminiu pentru sectorul de transport
Dorin Dehelean (1)
(1) Asociaţia de Sudură din România
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Rezumat
În lucrare se prezintă caracteristicile principale ale procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor, precum și aplicațiile acestuia în sectorul de transport. Sunt identificate dificultățile de aplicare a sudării robotizate prin acest procedeu și se prezintă un sistem de sudare robotizată creat de un colectiv multidisciplinar de cercetare în cadrul unui proiect european, sistem capabil să realizeze îmbinări sudate din aliaje de aluminiu

ASOCIATIA INFORMEAZA

• Noutăţi la revista Sudura
• O nouă apariţie de carte
• Workshop „Realizări şi perspective în domeniul conductelor” Galaţi, 5 octombrie 2016
• Evenimentele organizate de ASR, Galaţi,5-7 octombrie 2016
• Ofertă cursuri de inginer/tehnolog/specialist sudor internaţional/european 2017
• Ofertă curs „Proiectant internaţional de structuri sudate” 2017
• Ofertă curs „Operator internaţional pentru sudare mecanizată” 2017
• Conferinţa ASR Sudura 2017, Iaşi, 6-7 aprilie 2017
• Concursul profesional „Promovarea sudării bazată pe cunoaştere” 2017
• Concursul profesional „Tineretul sudează” 2017
• Tarife de publicare reclame în revista Sudura si cotizaţii ASR 2017
• Calendarul manifestărilor ştiinţifice 2017