Proiecte

Futureweld Erasmus

IMPLEMENTATION OF THE GUIDELINES FOR MECHANIZED,
ORBITAL AND ROBOTIZED WELDING PERSONNEL
IMPLEMENTAREA GHIDURILOR PENTRU PERSONALUL
IN DOMENIUL SUDARIII MECANIZATE, ORBITALE ȘI ROBOTIZATE


Acronim: FUTUREWELD
Numarul proiectului: 2014-1-RO01-KA202-002913
Programul de finanțare: ERASMUS+
Key Action: Cooperation for innovation and the exchange of good practices
Action: Strategic Partnerships
Perioada de implementare a proiectului: 01.09.2014-31.08.2016

Obiectivele principale ale proiectului
1. Imbunatatirea calitatii procesului de instruire si de calificare a personalului din domeniul sudarii si al proceselor conexe sudarii si implicit imbunatatirea relevantei calificarii de personal pe piata muncii, prin introducerea unui sistem nou, inovativ de calificare, bazat pe ghidul EWF IAB-348-13 si pe experienta sistemelor de instruire care opereaza in tari precum Portugalia si Belgia
2. Imbunatatirea calificarii lectorilor si a metodelor de predare ale acestora, astfel incat sa aiba capacitatea necesara de a implemnta noul sistem de calificare
3. Sprijinirea egalitatii de sanse si imbunatatirea accesului femeilor si a persoanelor cu dizabilitati la procesele de formare profesionala, instruire si calificare

Consortiul care implementeaza proiectul este format din
Coordonator:
ASR

Asociatia de Sudura din Romania, ASR (RO)

Parteneri:

Istituto Italiano della Saldatura

Istituto Italiano della Saldatura, IIS (IT)
European Federation for Welding, Joining and Cutting

European Federation for Welding, Joining and Cutting aisbl EWF (BE)
Instituto de Soldadura e Qualidad

Instituto de Soldadura e Qualidade, ISQ (PT)
Instytut Spawalnictwaa

Instytut Spawalnictwa, ISPL (PL),/b>


Scopul proiectului rezida din strategia Asociatiei de Sudura din Romania de a promova dezvoltarea domeniului sudarii prin promovarea implementarii ghidurilor privind instruirea si calificarea personalului din domeniu. Ghidul care este abordat de catre proiect este IAB-348-13: „Minimum requirements for the education, training, examination and qualification of international mechanized, orbital and robot welding personnel / Cerinte minime pentru formarea, instruirea, examinarea si calificarea personalului din sudarea mecanizata, orbitala și robotizata”.


Futureweld

Futureweld

Kick-off meeting
Timisoara (RO)
27-28.11.2014

Meeting II
Porto Salvo (PT)
07-08.05.2015

Futureweld

Futureweld

Meeting III
Gliwice (PL)
22.10.2015
Cursul de scurta durata
pentru instruirea lectorilor
19-25.10.2015