Proiecte

Proiect_SAT_190 Erasmus

In cadrul Programului ERASMUS+ - Parteneriate strategice 2014 - 2017, ASR participa la proiectul intitulat

”Program european de scolarizare pentru completarea cerintelor pentru fabricarea și asamblarea structurilor din otel si aluminiu conform standardului EN 1090”

COORDONATOR PROIECT: ASOCIATIA SPANIOLA DE SUDURA SI TEHNOLOGII DE IMBINARE (CESOL) - Spania

PERIOADA DE DERULARE:
01.09.2014 – 31.12.2016

SCOPURI SI OBIECTIVE:
Proiectul isi propune sa ajute la implementarea cerintelor noului standard EN 1090. Acest obiectiv va fi atins prin crearea unui curs de formare ajustat la cerintele pietei in special in domeniul constructiilor metalice, executantilor de constructii metalice, importatorilor sau vanzatorilor de produse din otel.

ACTIVITATILE PROIECTULUI:
In cadrul acestui proiect au fost elaborate urmatoarele:
• Un raport privind stadiul actual al tehnicii in legatura cu metodologia utilizata de intreprinderi si de cerintele pietei UE care sa permita o mai buna intelegere a cerintelor la nivel european si national pe care standardul EN 1090 le va aduce industriei din punct de vedere al calificarii necesara angajatilor;
• Definirea unui plan de calitate și strategie de evaluare elaborat pentru a facilita monitorizarea si evaluarea in timpul executiei proiectului;
• Un proiect de plan de marketing care descrie strategia de diseminare a rezultatelor proiectului;
• Efectuarea unei analize comparative a diferitelor cadrelor nationale ale calificarilor (NQF) si Cadrul european al calificarilor (EQF), care vor ajuta/ poziționa formarea care este in curs de elaborare in cadrul acestui proiect, in diferite niveluri ale EQF;
• Elaborarea "Raportului intermediar" in cazul in care monitorizarea rezultatelor proiectului este realizata;

Diseminare:
• Articole in revistele editate de partenerii consorțiului
• Lucrari prezentate la Conferintele ASR
• Publicarea unui articol in newsletter-ul ISQ
• Publicare de articole in ASR Newsletter
• Prezentarea proiectului la Conferinta Internationala organizata cu ocazia celei de-a 68a Adunare anuala a IIW, 2015
• Prezentarea proiectului la FEICA European Adhesive & Sealant Conference and EXPO 2015
• Prezentarea proiectului la compania FORCE Technology
Proiect_SAT_190