Manifestări științifice și tehnice

In data de 06 septembrie 2018 a avut loc evenimentul de talie internațională Masă rotundă - ”Progrese în construcțiile metalice sudate” la care au participat în număr de peste 90 de persoane. Evenimentul a fost organizat de Universitatea Politehnica Timisoara împreună cu ASR și a fost moderat de dnii. Prof. Radu Bancila si prof. Dorin Dehelean. Masa rotundă a fost deschisă de rectorul UPT, prof.univ.dr.ing. Viorel-Aurel Șerban.

Specialiști cu recunoaștere internațională în domeniul construcțiilor metalice și al sudării, atât din industrie, cât și din învățământul superior, din Germania, Austria, Spania, Portugalia, Bulgaria, Serbia, Ungaria și România s-au reunit la Biblioteca Centrală a Universității Politehnica Timișoara.

S-au dezbatut doua teme ”Tendințe inovative în domeniul îmbinărilor și al construcțiilor metalice sudate; materiale, procedee, alcătuire, elemente de calcul și construcții sudate remarcabile” si „Învățământul actual în domeniul sudării, actualități și provocări”.

Participanți la acest eveniment au fost specialiști din industrie si învățământ superior.

Întâlnirea și-a propus dezbaterea subiectelor precum apariția unor materiale noi eficiente, a unor procedee de sudare inovative, complexitatea noilor standarde europene din domeniul sudării, cerințele ridicate referitoare la calitatea îmbinărilor sudate, concomitent cu asigurarea siguranței acestora în exploatare, formele estetice tot mai deosebite, precum și a reevaluării învățământului în această direcție.
În ceea ce privește cercetarea și dezvoltarea, s-a subliniat necesitatea dezvoltării unor tehnologii inovatoare și mai economice de sudare, utilizarea mai largă a tehnologiilor moderne pentru sudarea oțelurilor cu sudabilitate limitată, implementarea unor programe de simulare a sudării.

Cu ocazia Mesei Rotunde din 06.09.2018 au fost înmânate primele 9 diplome de Proiectant Internațional de Structuri Sudate din România de către ASR CertPers prin conducătorul executiv, dl. Dr. Horia Daşcău, alături de dna Prof dr. ing. Luisa Coutinho de la Universitatea Tehnică din Lisabona (Portugalia) director executiv al Federației Europene de Sudură şi preşedintele Comisiei de Examinare dl Prof. Dr. ing Radu Băncilă.